Близо 70 на сто от българите подкрепят военното обучение на учениците

01.01.1970 г. Близо 70 на сто от българите подкрепят военното обучение на учениците

 Спирдон Спирдонов

Според социологическо изследване на Института за модерна политика  на обществено-политическите нагласи въвеждането на т.нар. военно обучение в средните училища е необходимо. Данните показват, че 69,2% от анкетираните заявяват подкрепа за идеята, а 25,7 % не я подкрепят. 5,1 % от респондентите не изразяват отношение в едната или другата посока.

Гражданите на Република България в девети и десети клас на средното си образование преминават подготовка за усвояване на знания, свързани със задълженията им по отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисията и задачите на въоръжените сили, тоест т.нар. военно обучение. Подготовката се осъществява в рамките на 5 учебни часа за девети клас и 5 учебни часа за десети клас от определените в учебните планове часове на класа. Това е регламентирано в Закона за резерва на Въоръжените сили. Началото е 1 декември тази година. 

Занятията ще се водят в 4548 пралелки в цялата страна, казва полковник Стоян Стаматов, началник на Централното военно окръжие. Девети клас са 2267, а десети – 2281. В окръжието са на финала на подготовката за старт на обучението. Разработени и разпространени са определените теми. Води се подготовка на ръководителите на занятията. На разположение е и учебен филм с два открита урока в 68 бригада „Специални сили” в Пловдив и в 61 механизирана бригада в Карлово.

Теми за задължителна подготовка на учениците от девети и десети клас в средните училища, свързани със задълженията на гражданите по отбраната на страната:

Девети клас

„Същност и съдържание на гражданско-военните отношения”, „Действия за оцеляване при актове от терористични, екстремистки и престъпни групировки и военни действия, както и при откриване на невзривени бойни припаси”, „Задължения на гражданите на Република България по отбраната на страната”, „Критична инфраструктура.Спасителни и евакуационни дейности с участието на въоръжените сили”, „Оказване помощ на населението от въоръжените сили при кризи от военен характер”

Десети клас

Въоръжените сили на Република България – история и настояще”, „Въоръжения и екипировка на военнослужащите във видовете въоръжени сили”, „Мисия и задачи на въоръжените сили на Република България. Участие в операции и мисии извън територията на страната”, „Приемане на военна служба и на служба в резерва на въоръжените сили на Република България”, „Същност, цели и задачи на резерва на въоръжените сили на Република България