"Атлантик":Съкращаването на армията не е военно и оперативно наложително

03.11.2010 г. "Атлантик":Съкращаването на армията не е военно и оперативно наложително

Спирдон Спирдонов

Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик” приема поредното съкращаване на мирновременния състав на Въоръжените сили от около 44 000 до близо 37 000 души не като военно и оперативно наложително, а само като неизбежна и принудителна последица от настоящата световна икономическа и финансова криза, която принуждава страната ни да съкращава отбранителни разходи през следващите 3-4 години. Това е записано в декларация на неправителствената организация. Разбираме, се посочва по-нататък, че заявената възможност да бъдат заделяни около 1,5% от БВП за отбранителни разходи е максимално възможната и минимално необходимата в краткосрочен план. Според съюза  подобни средства са недостатъчни за пълната трансформация и модернизация на оперативните способности на Въоръжените сили. Техническата и технологичната модернизация на Българската армия следва да бъде продължена с по-високи темпове в бъдеще , при достатъчни финанси и ясни приоритети, с цел до 2020 г. страната ни да преодолее значителната си технологична изостаналост и да постигне максимална оперативна съвместимост с армиите на другите натовски държави, се отбелязва още в декларацията.

Съюз „Атлантик” разчита, че при прегледа на способностите и разработката на инвестиционния план за Въоръжените сили, ръководството на МО няма да се изкуши към последващо съкращаване на основните въоръжения в Българската армия. Подобен подход би бил с непредсказуеми последици за отбраната на страната, се подчертава в документа. По-нататък се посочва, че приоритетно внимание следва да бъде отделено за развитието на Силите за специални операции.
Изразява се позицията, че правителството и Министерството на отбраната трябва да търсят форми за финансиране на дългосрочните и по-скъпи проекти за модернизация на армията и извън рамките на военния бюджет. Съюзът оценява като положително явление създаването на постоянен резерв от около 3 000 души и препоръчва до 2020 г. съставът му да нарасне значително.

Съюзът изразява загриженост и недоумение от опитите на някои институции и организации да предлагат или да одобряват съкращаване на социалните придобивки на военнослужащите и воините от резерва, в това число и намаляване или обезценяване на пенсиите. Подобна политика е късогледа и непродуктивна, се посочва в декларацията. Тя, се подчертава в декларацията, нанася удар върху престижа на воинската професия, води към отлив на кандидати за военна служба, прекъсва притока на способни млади хора към командните звена на армията, рязко снижава интелектуалния потенциал на Въоръжените сили.