Комитетът "Партньорство за мир и разширяване" на СИОР ще проведе семинар у нас

04.11.2010 г. Комитетът "Партньорство за мир и разширяване" на СИОР ще проведе семинар у нас

Темата на форума е “Резервистките организации – пратеници на оперативните резервисти”

Спирдон Спирдонов

От 17 до 21 Ноември 2010 г. в Учебния център на БЧК  намиращ се в околностите на София ще се проведе Семинарът на Комитетът „Партньорство за мир и развитие” на СИОР на тема: Резервистките организации – пратеници на оперативните резервисти” . Един цял ден от семинара ще се проведе в Пловдив, където е планирано посещение на 68-ма Бригада на специалните сили  както и други срещи и посещения.Домакини и организатори на мероприятието са ген.лейт (р). Стоян Топалов, председател на СОСЗР, полк.(р) Константин Попов, вицепрезидент на СИОР за България,подп. (р) Лоик Конкер (Франция), председател на комитета „Партньорство за мир и развитие” и м-р (р) Димитър Попов – секретар на комитета.

Темата на семинара е посветена на подкрепата от страна на резервистките организации основно към оперативните резервисти, но също така и към всички резервисти като цяло. Работните подгрупи ще третират следните теми:

 

 • Закoни в подкрепа на резервистите (опитът в България, Германия,САЩ, Франция и Швейцария);
 • Легитимност и правна структура на Резервистките организации;
 • Отношенията на националните организации с политическите и военни власти;
 • Приносът на организациите за набиране на резервисти;
 • Принос за включване обратно в цивилния живот;
 • Международна дейност на националните организации.

 Очаква се участие  на резервисти и представители на министерсвата на отбраната от  САЩ, Франция, Италия, Германия, Молдова, Швейцария, Русия, Македония,  Албания и България.

На снимката:  Комитетът на СИОР "Партньорство за мир и разширение" по време на 62 Летен Конгрес на СИОР в София - август 2009 г."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

The workshop will take place from Wednesday 17 November to Sunday 21 November at the Bulgarian Red Cross training centre located in the vicinity of Sofia. A full day of the workshop will take place in Plovdiv where a visit of the 86-th Special Task Force Brigade is planned as well as local further meetings and visits.

Hosts and organisers of the event are Lt.Gen.(R) Stoyan Topalov-chairman of RONU-Bulgaria, Col.(R) Konstantin Popov – vice-president of CIOR for Bulgaria, Lt.Col.(R) Loic Conquer (FRA)-president of  CIOR “PfP and Outreach” committee and Maj.(R) Dimitar Popov (BGR) – secretary of the committee. The President of CIOR Capt.(Navy) Jon Erling Tenvik (NOR) Workshop will attend the 2010 Workshop accompanied by Col. Knut Jahr (NOR) – secretary general of CIOR.

The topic of the 2010 Workshop will be the support given by the reserve associations to the operational reservists primarily but also to all branches of reservists. Working sub group will address the following issues;

 

 • Laws supporting reserves (BG, GER, US, FRA,SWI)
 • Legitimacy and legal structure of ROAs
 • Relationship between national ROAs and the political and military authorities
 • ROA’s contribution to recruitment
 • Contribution to civilian reinsertion
 • International activities of ROAs

Participation of reserve officers and representatives of the MODs from the USA, France, Italy, Germany, Moldova, Switzerland, FYROM, Albania, Russia and Bulgaria is expected.

Foto: The CIOR "PfP and Outreach" Committee members during the 62-nd Sofia Summer Congress - August 2009