Неприятна статистика за ротните и батальонни учения

24.03.2011 г. Неприятна статистика за ротните и батальонни учения

Спирдон Спирдонов (otbrana1957@abv.bg)

Единствено планираните полеви лагери в Сухопътни войски са изпълнени на 100 процента, т.е. от 10 са организирани и проведени 10. Това става ясно от Доклада на правителството за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през 2010 г. Най-зле е положението с ученията с батальон, дивизон и командно-щабните учения. От планираните 30 са реализирани едва 8, т.е. 27 процента. Наблегнато е на ученията с рота и батарея, но и тук изпълнението е 67 на сто. Интересно е, че през „по-тежката” и преходна между правителствата на Сергей Станишев и Бойко Борисов 2009 г. тези учения са 73, а през миналата – 56. В абсолютни цифри има ръст в парашутните скокове – от 2787 на 3335, като изпълнението за 2010 г. е 81 процента.

Обясненията в доклада са свързани с ограничения финансов ресурс. Освен това приоритет в обучението е била подготовката на подразделенията за участие в мисии извън територията на страната и изпълнението на критериите на НАТО в изгражданите и притежавани оперативни способности. Без съмнение подобна стаситика не говори добре за състоянието на учебния процес и особено за тези, които трябва да го осигуряват материално и финансово. Лошото е, че то не може да няма негативно отражение както върху готовността на подразделенията за изпълнение на задачи, така и върху мотивацията на самите военнослужещи.