Декларация на Съюза н авоенноинвалидите и военнопострадалите

01.01.1970 г. Декларация на Съюза н авоенноинвалидите и военнопострадалите

                                                                                                                                          

 

 

Otbrana.com

Не посягайте на нищожните средства за физическо оцеляване на хората с тежки увреждания и не стоварвайте върху техния гръб тежестите на кризата, защото гласът на хората с тежки увреждания се чува силно в България и в Европа, с това ще се заемат неправителствените организации на и за хората с увреждания с всички позволени от Закона средства! Това се посочва в декларация на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, подписана от неговия председател младши лейтенант от запаса Петър Велчев.

***

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 32-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ДО

ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н АЛИОСМАН ИМАМОВ

Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ

Г-Н ИВАН ИВАНОВ

Г-Н КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

Г-Н ЯВОР НОТЕВ

Г-Н ЯВОР ХАЙТОВ

Г-Н ЯНАКИ СТОИЛОВ

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ НА:

ГРАЖДАНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ/ГЕРБ/

Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ

БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ

Г-Н МИХАИЛ МИКОВ

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ/ДПС/

Г-Н ЛЮТВИ МЕСТАН

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Г-Н НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ

Г-Н РАДАН КЪНЕВ

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ

Г-Н ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ

БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР

Г-Н СВЕТЛИН ТАНЧЕВ

Г-ЖА КРАСИМИРА КОВАЧЕВА

АБВ

Г-Н БОРИСЛАВ БОРИСОВ

Г-ЖА РОСИЦА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА

ПАРТИЯ АТАКА

Г-Н ВОЛЕН СИДЕРОВ

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ ПРОТИВ ОТМЯНАТА НА ЧЛ. 101, АЛ. 3 ОТ КОДЕКСА НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПАРЛАМАНТАРНИ ГРУПИ,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите на 17 и 18 декември проведе Управителен съвет на организацията по

приключване на годината и набелязване на дейности свързани с юбилейната на Съюза 2015 година, когато ще се отбележат 100 години от учредяването на организацията, 100 години от приемането на пъвия Закон за военноинвалидите и военнопострадалите, 100 години от поемане на Патронажа над организацията от Върховния главнокомандващ на Българската войска сега армия, 25 години от възстановяването на организацията и множество годишни. Наред с това бе разгледан и проблема с бюджета за 2015 година като изцяло и в частта му в който се погазват грубо правата на хората с увреждания чрез предстоящото гласуване от настоящото 32 Народно събрание за отмяна в чл. 101, ал. 3 на Кодекса за социално осигуряване, което гласи: “Когато една от пенсиите е социална пенсия за инвалидност, тя се изплаща в размер 25 %  към останалите пенсии”.

Дами и господа от 25 години с страната или по точно на територията която е България, защото явно такава държава няма се упражнява геноцид и издевателство над населението на страната с всячески промени, като една от тях е горепосочената. При положение, че така ще се спестят 7 000 000 лв. на фона на изтеглените 7-8 милиарда заем не знайно, защо и къде ще бъдат разпределени – а то е ясно за всички ни, ние военноинвалидите и военнопострадалите заяваваме твърдо и категорично на Вас „някаквите представители” повярвайте няма как да бъдете наречени по друг начин в тази ситуация, не ни се иска, но Вие всячески дърпате на там нещата със своите неадекватни решения – да приемете в комисиите и на първо и второ четене този акт на геноцид. Да отнемете на едноокия и едното око – мизерните 31 лева. В тази посока ще бъдат ощетени 1214 военноинвалиди по справка от бюлетина на НОИ стр. 15 към 30.9.2014 г. ще цитираме текст от писмо на Националния съвет на хората с увреждания подготвено да се изпрати на Вас г-жо Цачева и на Вашите заместник-председателите, както следва:

 „1. Макар че сумите са символични и нямат съществено значение за бюджета – 33.90 лв. на най-тежко увредените хора със загубена работоспособност (вид и степен на увреждане) над 90 % и 31.08 лв. съответно за увредените граждани, попадащи в групата от 71 % до 90 %, се посяга именно на тези най-ощетени във всяко отношение хора, а остават извън вниманието на Комисията другите категории граждани, които получават в пълен размер социалните си пенсии?                         

 2. Самото гласуване за отпадане на текста от чл. 101 ал.3 на КСО противоречи на разпоредбата на чл.6, ал.2 на Закона за интеграция на хората с увреждания, която изисква Националният съвет за интеграция на хората с увреждания при МС “да дава становища при изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с хората с увреждания”. Такова становище към момента на заседанието на Комисията нито е искано, нито е давано.” 

Уважаеми дами и господа,

Не посягайте на нищожните средства за физическо оцеляване на хората с тежки увреждания и не стоварвайте върху техния гръб тежестите на кризата, защото гласът на хората с тежки увреждания се чува силно в България и в Европа, с това ще се заемат неправителствените организации на и за хората с увреждания с всички позволени от Закона средства!

България Цяла сега Вази гледа „Някаквите” представители, направете така, че да сте НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, А НЕ „НЯКАКВИТЕ” ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТЕЩИ СРЕЩУ ФИЗИЧЕСКОТО ОЦЕЛЯВАНЕ НА ХОРАТА С ГЕНОЦИДНИ ПРИОМИ.

Хората повсеместно пеят „БОЯ НАСТАНА, ТУПКАТ СЪРЦА НИ/ НАШИТЕ ЯВНО ЩЕ СПРАТ ПРИ ТОВА ГЛАСУВАНЕ, НО ПРЕДИ ДА СПРАТ НАШИТЕ ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА СПРЕМ И ВАШИТЕ, АКО РАЗУМЪТ И ЧОВЕЧНОСТТА НЕ НАДЕЛЕЯТ/.

Не се записвайте в графата душмани, нека си бъдете ДОСТОЙНИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

И ТАКА ГОСПОДА, надяваме се да оправите нещата, за да не се хващаме за метлата.

ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВП:

ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ