Повече тренировъчни мисии по Air Policing на ВВС

25.03.2011 г. Повече тренировъчни мисии по Air Policing на ВВС

Спирдон Спирдонов (otbrana1957@abv.bg)

През 2010 г. от българските ВВС са изпълнени 23 тренировъчни мисии по Air Policing, което е с 53 на сто повече от предишната. Това се посочва в Доклада на правителството за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през миналата година. Налице е определен ръст, но въпреки това нальотът на декларираните екипажи за носене на бойно дежурство по “Air Policing” все още е далеч от стандартите на НАТО, като изостава и подготовката на останалите екипажи от декларираните сили, се отбелязва още в документа.

Общата оценка на правителството е, че през миналата година ВВС осигуриха въздушния суверенитет на Република България, като изпълняваха задачи по наблюдение, контрол и охрана на въздушното пространство, и защитата на обекти от критичната инфраструктура на страната. Участваха с дежурни сили и средства за Air Policing в Интегрираната система за ПВО на НАТО, носеха дежурство за аварийно-спасително осигуряване (АСО) и участваха в оказване помощ на населението.

ВВС, се посочва в доклада,  изпълняваха специални задачи за нуждите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването и други министерства и ведомства. Става дума за издирване и спасяване на хора; транспортиране на органи за спешна трансплантация; авиомедицинска евакуация и транспортиране на хора в критични медицински състояния; участие в гасене на горски пожари, възникнали в труднодостъпни планински местности; въздушно наблюдение над районите с горски пожари и осигуряване на информация за управлението на силите, участващи в гасенето им и др.

Според доклада достигнатото ниво на подготовка на екипажите от Авиацията на ВВС, наличната авиационна и обслужваща техника и остатъчният й ресурс позволяват на авиобазите да изпълняват поставените им задачи със затруднения. Не е пропуснат фактът, че през изминалата година се наблюдаваше отход на летателен състав от ВВС, както при подготвените, така и при младите пилоти. За предотвратяването на тази неблагоприятна тенденция са били предприети спешни мерки от страна на Министерството на отбраната, командването на ВВС и командирите на авиационни бази и към края на годината тази тенденция е била  спряна, пише в доклада.

Въпреки продължаващите затруднения за осигуряване нормалното провеждане на летателна дейност, през 2010 г. не са допуснати сериозни авиационни събития, като „авиационни катастрофи” и „аварии” с човешки и материални загуби. Не е премълчана и прогнозата, че очертаващият се недостиг от резервни части, разходни материали и финансови средства и през 2011 г. ще продължи да създава сериозни затруднения по поддържане на техниката в изправност и осигуряване на ритмична летателна дейност във войските на ВВС.