Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите посрещна с чест и достойнство своята 96 годишнина

29.03.2011 г. Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите посрещна с чест и достойнство своята 96 годишнина

Красен Бучков         (otbrana.com19571@abv.bg)

На председателя на  Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите младши лейтенант от запаса инженер Петър Велчев бе връчен Почетния знак на президента във връзка с 96-годишнината на съюза. Поздравлението от името на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили прочете неговият военен съветник  контраадмирал Николай Николов.

Поклон за родолюбието и стоицизма, за високата цена, която сте платили за да я има България -така можем да обобщим  лайтмотива на всички поздравления и поздравителни адреси до Съюза. Заместник-министърът на отбраната Валентин Радев поздрави участниците в събранието от името на МО, първият заместник-началник  на отбраната контраадмирал Минко Кавалджиев поднесе армейското приветствие. Военноинвалидите бяха поздравени от председателя на Отечествения съюз Симеон Симеонов и  от хилядите му членове, от директора на НОИ г-жа Митрева, от други институции и организации.

Връчени бяха поздравителни адреси от името на  социалния и на здравния министър, от началника на отбраната генерал Симеон Симеонов, от заместник-председателя на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет г-жа Веска Събева, от председателя на СОСЗР  генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов и др. В своето приветствие директорът на агенция “Военни клубове и военнопочивно дело” Мария Димчева увери членовете на съюза, че имат приятел в нейно лице и винаги могат да разчитат на нейната помощ.

Във връзка с празника, със заповед на министъра на отбраната, бяха наградени с грамота Петър Велчев, Райна Комитова, Стефан Димчев, Желязко Желязков, Николай Петров и др., както и дружествата в Сливен и Балчик.

Председателят на съюза инженер Петър Велчев  разказа накратко историята му и  работата по изменение и допълнение на приетия преди десетина години Закон за военноинвалидите. Той връчи грамоти и награди на членове на съюза и на представители на партньорски съюзи и организации.