Очаква се през май да заработи новопостроеният Дом на СОСЗР във Варна

31.03.2011 г. Очаква се през май да заработи новопостроеният Дом на СОСЗР във Варна

Спирдон Спирдонов (otbrana1957@abv.bg)

Председателят на ЦС на СОСЗР генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов и управителят на фирма „Планекс” Христо Димитров подписаха един от договорите за използване на Дома на съюза в морската ни столица (на снимката). Сградата е построена, в ход е нейното оборудване. Уточнени са взаимоотношенията с наемателя по експлоатацията на ресторанта. Предстои да се намери най-добрата формула за менажирането на ноповостроения дом-красавец. Отсега е ясно, че той ще създаде прекрасни условия за организационна, военно-родолюбива и културно-художествена дейност на областната и общинските организации на СОСЗР във Варна. Ако нещата продължават да вървят с досегашните темпове, откриването на тази придобивка може да стане през май.

Генерал-лейтенант Топалов не скри високата си оценка на свършеното по строителството на работната група под ръководството на вицеадмирал от резерва Петър Петров и полковник от резерва Димитър Бойчев. Той и председателят на Централната контролна комисия генерал-майор от резерва Георги Кендеров имаха дълъг разговор с ръководствата на областната и общинската организации. Изслушани бяха всички мнения и предложения. Обсъдени бяха вариантите за най-сполучливото управление и използване на дома.