СОСЗР настоява за запазване на кадрите в МО, армията и МВР

31.03.2011 г. СОСЗР настоява за запазване на кадрите в МО, армията и МВР

Спирдон Спирдонов (otbrana1957@abv.bg)

Ръководството на СОСЗР смята, че трябва да се подхожда много внимателно при освобождаването на служители, пенсионирани по законите за отбраната и Въоръжените сили и МВР. Това става ясно от декларация на Централния съвет на военно-родолюбивата организация с председател генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов. Поводът е информацията от последното заседание на правителството, че предстои уволнение на всички служители в държавната администрация, които са пенсионирани или са на пенсионна възраст. В този смисъл ръководството на съюза подкрепя усилията на министрите на отбраната и вътрешните работи, като смята, че точно днес и в близките години, на националната сигурност са необходими кадри с достатъчно опит и квалификация. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

на ЦС на СОСЗР във връзка с усилията на министрите на отбраната и вътрешните работи за запазване на кадрите, пенсионирани по Закона за отбраната и Въоръжените сили и Закона за МВР

Централният съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) изразява уважението си към усилията на министрите на отбраната и вътрешните работи Аню Ангелов и Цветан Цветанов за запазване на кадрите в системата на националната сигурност, пенсионирани по законите за отбраната и въоръжените сили и МВР. Нашата позиция е, че тези служители имат необходимите квалификация и опит, за да бъдат полезни точно сега, когато започва най-трудната част на промените, определени от Народното събрание и Министерския съвет с приемането на Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили,  Стратегията за национална сигурност, Плана за развитието на Въоръжените сили и измененията и допълненията на Закона за отбраната и Въоръжените сили. От не по-малко значение са знанията и уменията на тези служители в системата на МВР. Сигурността на гражданите и борбата с организираната престъпност само ще спечелят от тях.

СОСЗР разчита на отговорността на целия кабинет, що се отнася до осигуряването на системата за национална сигурност, която би трябвало да изключва механичното освобождаване на кадри с опит и доказана лоялност към отбраната, Въоръжените сили и вътрешния ред. Подобни грешки са правени през последните две десетилетия. Пагубните последствия от тях не са тайна за българското общество. Именно в този смисъл ние разбираме усилията на министрите Аню Ангелов и Цветан Цветанов. 

 

31.03.2011 г.                     Председател на ЦС на СОСЗР

София                                Генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов