Бригаден генерал Стефан Андерсон: Представители на 31 държави водим много важен диалог

10.04.2011 г. Бригаден генерал Стефан Андерсон: Представители на 31 държави водим много важен диалог

Спирдон Спирдонов (otbrana1957@abv.bg)

Повече от 2000 са участниците от 31 държави и 35 неправителствени организация  във „VIKING 11”  -  компютърно-подпомагано учение, което се провежда едновременно в пет страни, като водеща е Швеция. В понеделник е Денят за високопоставени гости в Кралство Швеция. По покана на Върховния командващ Въоръжените сили на Швеция генерал Сверкер Гьорансон там ще бъде заместник-началникът на отбраната генерал-майор Йордан Йорданов.

Целта на учението е обучаване на цивилни, военни и полицаи при планиране и провеждане на опрация с мандата на ООН, като реакция при криза. Акцентът е поставен върху сътрудничеството и координацията в условията на нестабилна среда.

В рамките на учението  са включени щаб на ООН, правителствени и неправителствени организации, военни компоненти на НАТО и бойна група.

Учението е от 4 до 15 април. Представители на 31 националности водят диалог, който е от огромно значение, казва бригаден генерал Стефан Андерсон. Той е командир на Северната бойна група на ЕС. Има опит от „VIKING 08”. Участва и сега във  „VIKING 11”.