ВМС подготвят декларираните сили

10.11.2010 г. ВМС подготвят декларираните сили

 

Спирдон Спирдонов

ВМС с началник контраадмирал Пламен Манушев подготвят за сертификация кораби от състава на декларираните сили. Става дума за фрегата, миночистач и минен ловец. На националното учение с международно участие през юли „BREEZE/CERTEX 2010 бе извършена сертификация на фрегата “Верни” и минен ловец „Цибър” на първо национално ниво. Това се посочва в отчета на МО за свършеното през деветмесечието. През първата половина на годината „Дръзки” участва в Силите за отговор на НАТО. През април и август „Верни” и „Прибой” участваха в активация на оперативната група за военноморско сътрудничество „BLACKSEAFOR.