Философията на Инвестиционния план-програма е изграждането на способности на въоръжените сили

21.04.2011 г. Философията на Инвестиционния план-програма е изграждането на способности на въоръжените сили

 

otbrana.com 

„Заложили сме нова философия в модернизацията на въоръжените сили – всеки проект трябва да води до способности – до тяхното запазване, развиване или създаване на нови. Фокусът е изграждане и наличие на качествени способности, а не количествени параметри” – обяви министър Ангелов днес, 21 април, на представянето на Инвестиционния план-програма на Министерство на отбраната до 2020 г. „В този план няма фикс – идеи, има реалистична преценка на баланса между необходими способности и налични ресурси.” Като нов подход министър Ангелов посочи, че цел на проектите вече няма да е само доставка, но и осигуряване на целия жизнен цикъл. Той поясни, че изпълнителите на всеки инвестиционен проект ще осигуряват не само доставка, но и следгаранционна поддръжка.

В Плана-програма са заложени 13 нови приоритетни проекта, които предстои да бъдат реализирани чрез специални или открити обществени поръчки, в зависимост от характера на проекта. Решението за вида на процедурата ще бъде на органа, който съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България одобрява съответния  инвестиционен проект според стойността му (до 50 милиона лева - от министъра на отбраната, до 100 милиона лева - от Министерски съвет и над 100 милиона лева - от Народното събрание). Проектите ще се финансират от бюджета на Министерство на отбраната, като  прогнозните средства за капиталови разходи за периода 2011-2020 г. са до 2 милиарда лева. Министерството на отбраната ще работи и по проекти, финансирани по програми на НАТО и САЩ.

В Инвестиционния план-програма са включени още 29 проекта, които са на практика продължение на вече сключени договори. „Ще продължим да ги изпълняваме като запазваме приемствеността в модернизацията на въоръжените сили” – каза министър Ангелов. Той поясни още, че Инвестиционният план предвижда още 40 проекта, чието изпълнение не е приоритетно и ще зависи от наличните финансови ресурси. Министър Ангелов уточни, че за първи път в Плана са включени и инфраструктурни проекти. Той посочи, че в подготовката на плана са участвали експерти от всички дирекции в министерството, видовете въоръжени сили и Съвместното оперативно командване. Той е обсъден на Съвет по въоръженията, ръководен от заместник-министър Валентин Радев, на Програмен съвет, ръководен от постоянния секретар на отбраната Николай Милков, на Съвет по отбранителни способности, чиито ръководител е началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов, обсъден на Съвет по отбрана и приет. Планът-програма е отворен, ще се прави периодичен преглед на неговото изпълнение на всеки 2 г.

На пресконференцията, в която участваха още началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов, заместник-министрите на отбраната Валентин Радев и Августина Цветкова и постоянният секретар по отбраната д-р Николай Милков беше направена презентация на Инвестиционния план-програма от директора на дирекция „Инвестиции в отбраната” полковник Станимир Георгиев.

(Съобщението е на Пресцентъра на МО)