Обществените организации в сферата на отбраната ще координират своята дейност

28.04.2011 г. Обществените организации в сферата на отбраната ще координират своята дейност

Спирдон Спирдонов (otbrana1957@abv.bg)

Представители на 17 военно-патриотични съюзи и неправителствени организации от сферата на отбраната и сигурността се събраха днес в ЦВК на поредната среща за координиране на своята дейност. От няколко месеца се разработва идеята за създаване на определен механизъм, който да обедини усилията им, както в тяхна подкрепа, така и в помощ на Министерството на отбраната и Българската армия.

На срещата по този повод преди една седмица имаше представители на 7 организации. Тогава генерал-лейтенант от резерва Кирил Цветков -председател на Асоциацията на Сухопътните войски, пое ангажимента и разработи вариант на Правилник за дейността на Обществения съвет по въпросите на отбраната. На днешната среща се стигна до становището проектодокументът да се обсъди от управителните органи на съответните организации, да се изпратят предложенията до генерал-лейтенант от резерва Цветков с идеята до края на май правилникът на бъде приет, с което да бъде утвърден и съответния координационен механизъм, който може да бъде под формата на Съвет на председателите на тези сдружения.

В срещата участваха председателите или представители на СОСЗР,  КООСО, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”, Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ, Съюза на военноинвалидните кооперации, НСКЗВ „За честта на пагона”, АКИС, фондация „Български ВВС”, сдружение „Възраждане на отечеството”, Център за изследване на асиметричните рискове и заплахи за сигурността в Югоизточна Европа и Черноморския регион”, Комитета на випуските на НВУ „Васил Левски”, Българско бюро за разузнаване, Съюза на българските командоси, БОС „Бойна дружба”,  Сговор за демократична алтернатива и Асоциацията на Сухопътните войски.

В предложения проект е записано, че общественият съвет провежда своята дейност в интерес на институциите и организациите в областта на отбраната, на българската военна индустрия и на гражданите на Република България, включително тези в състава на МО и специалните служби. Категорично бе мнението, че отделна организация няма да се учредява, в т.ч. с регистрация в съда. Всеки съюз или сдружение запазва своята самостоятелност.  Самият обществен съвет ще има отворен характер и други сдружения от тази сфера също ще имат право да се включат в него.