Във ВМА се проведе научна конференция по здравни грижи

30.04.2011 г. Във ВМА се проведе научна конференция по здравни грижи

Otbrana.com

Дружеството на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) към Военномедицинска академия (ВМА)  проведе днес първа научна конференция  на тема: „Мултидисциплинарният подход в здравните грижи”. Основните проблеми, които се разискваха  по време на форума бяха - екипният подход в работата; триадата – пациент/ професионалист по здравни грижи/ лекар; екипният принцип в операции, различни от война; авиомедицинската евакуация; трансплантациите; организационната култура при здравните грижи  и др. 

ВМА разполага с 820 професионалисти по здравни грижи, от които  -  602 медицински сестри и 218 - рентгенови лаборанти, клинични лаборанти, рехабилитатори и акушерки. В момента 15 медицински сестри, участват в мисията на Коалиционните сили  в Афганистан.