На 1 юли приключва годишното разместване на военнослужещите

03.05.2011 г. На 1 юли приключва годишното разместване на военнослужещите

Спирдон Спирдонов (otbrana1957@abv.bg)

Министърът на отбраната Аню Ангелов е отдал традиционната организационна заповед за годишното разместване на военнослужещите. Според документа то трябва да приключи на 1 юли т.г. До тогава ще се подготвят и публикуват в АИС на БА регистрите за вакантните длъжности.  До 9 май трябва да бъде публикуван регистърът за вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати, като срокът за подаване на рапортите е до 19 май.  Регистърът за вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници (матроси) ще бъде публикуван до 27 май. Рапортите по него се подават до 17 юни.

Със заповедта се забраняват други размествания на военнослужещи до 1 юли.

В днешния брой на Държавен вестник са публикувани указите на президента за повишаване, назначаване и освобождаване на офицери с висши офицерски звания. Командирът на 24 вертолетна авиобаза в Крумово полковник Златко Златев е повишен в звание „бригаден генерал”. Началникът на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров” капитан I ранг Димитър Ангелов е назначен за началник на ВА „Георги С. Раковски” и получава званието „комодор”. Поради навършване на пределна възраст за военна служба се освобождават генерал-майор Бойко Рабаджийски, началник на Щаба по осигуряването и поддръжката и генерал-майор Георги Георгиев, началник на ВА „Георги С. Раковски”.

На снимката: Полковник Златко Златев, командир на 24 вертолетна авиобаза в Крумово, който вече ще носи пагоните на бригаден генерал.