Потвърдиха, че полковник от резерва Валери Христов е уволнен, като главен секретар на агенция в МО

03.05.2011 г. Потвърдиха, че полковник от резерва Валери Христов е уволнен, като главен секретар на агенция в МО

Спирдон Спирдонов (otbrana1957@abv.bg)

От 1 април със заповед за дисциплинарно уволнение полковник от резерва Валери Храбър Христов е освободен от длъжността главен секретар на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, съобщават от агенцията. Дисциплинарното уволнение е било наложено на държавния служител по реда и при условията на Закона за държавния служител, при спазване на всички административно-правни норми. Решението за налагане на наказанието е било взето единодушно от оторизирания орган - Дисциплинарен съвет в състав от 5 служители, който е обсъдил поотделно и в съвкупност всички писмени доказателства, събрани в хода на дисциплинарното производство. Въз основа на мотивираното решение на Дисциплинарния съвет, изпълнителният директор на агенцията е издал заповед за налагане на дисциплинарно наказание "уволнение" и за прекратяване на това основание на служебното правоотношение на Валери Христов.

Всички сигнали за извършени нарушения или престъпления от изпълнителния директор на агенцията г-жа Мария Димчева са били приети за неоснователни след извършени проверки от Инспектората на МО или от Военно – окръжна прокуратура, се посочва още в съобщението.

На сайта на агенцията може да се прочете информация за съдебните спорове, образувани по жалби на съкратени служители. Тя е следната:

В Софийски районен съд има образувани 35 дела по повод искове на съкратени работници:

- по 6 от тях са постановени окончателни влезли в сила съдебни актове в полза на агенцията;

- по 10 от тях са постановени съдебни актове в полза на агенцията. До момента срещу тях са постъпили 9 жалби;

- по 5 от тях са постановени съдебни актове срещу агенцията, които са обжалвани в законния срок.

По останалите 14 дела няма постановени съдебни актове на първоинстанционния съд. В Административен съд – София град има 34 дела, образувани по жалби на съкратени държавни служители. По 33 от тях са постановени окончателни съдебни актове в полза на агенцията.

Посочените съдебни дела - общо 69 – са образувани по повод на жалби срещу заповеди за прекратяване на трудови и служебни правоотношения, които бяха отменени по почин на изпълнителния директор на агенцията.

По повод на връчените на 25.05.2010 година заповеди за прекратяване на служебни правоотношения, в Административен съд – София град има образувани 10 дела:

- по 1 от тях е постановен окончателен влязъл в сила съдебен акт в полза на агенцията;

- по 5 от тях са постановени съдебни актове в полза на агенцията, по които са постъпили касационни жалби;

- по 3 от тях са постановени съдебни актове срещу агенцията, които са обжалвани в срок.

По повод на връчените на 25.05.2010 година заповеди за прекратяване на трудови правоотношения, в Софийски районен съд има образувани 12 дела:

- по 2 от тях са постановени съдебни актове в полза на агенцията, по които са постъпили въззивни жалби;

- по 4 от тях са постановени съдебни актове срещу агенцията, които са обжалвани в законния срок.

По останалите 6 дела няма постановени съдебни актове на първоинстанционния съд.

В Районен съд Пловдив има образувани 2 дела, по които са постановени решения срещу агенцията. Същите са обжалвани в срок.