Създава се Централно военно окръжие

05.05.2011 г. Създава се Централно военно окръжие

Спирдон Спирдонов (otbrana1957@abv.bg)

Ще създадем едно Централно военно окръжие, което ще поеме всички функции по подготовката на резерва и воения отчет на личния състав заедно с останалите окръжия. Това каза министърът на отбраната Аню Ангелов във връзка с приетия от правителството нов устройствен правилник на МО. В документа се предвижда реорганизиране на функциите на  дирекциите от Щаба на отбраната и в специализираната администрация. Целта е премахване на всякакво дублиране на функции. Един директор на една дирекция ще носи отговорност за конкретна функция, посочи Аню Ангелов.

Администрацията ще бъде намалена със 184 щатни длъжности. Отделно се извършва и преструктуриране в някои второстепенни разпоредители на бюджетни кредити, които са на пряко подчинение на министъра на отбраната. Там общата численост ще бъде намалена с 525 щатни длъжности. Съгласно последните промени в Закона за отбраната и Въоръжените сили в МО влизат Военно-географската служба и Стационарната комуникационна и информационна система.

С 20 процента са намалели напускащите армията по собствено желание в сравнение със същия период на миналата година, каза още министърът.