ВМА подготвя специалисти за участие във военнополеви медицински формиирования

12.05.2011 г. ВМА подготвя специалисти за участие във военнополеви медицински формиирования

Otbrana.com

 

 

            Бойната натренираност на военните медици и готовността им бързо и адекватно да се включат в случай на  кризи от военен или невоенен характер и масови медицински загуби, предизвикани от природни бедствия, терористични актове  или промишлени аварии,  е сред  първостепенните задачи на ръководството на ВМА. Тя включва постоянната готовност и добра теоретична и практическа подготовка не само на военните лекари, но  и на  колегите им от резерва, които обслужват цивилната мрежа. В тази връзка военномедицинското ръководство редовно организира и провежда  учебно-мобилизационни сборове в различни региони на страната и  с широк кръг специалисти. Всяка поредна година се отработват специфични задачи в зависимост от актуалната обстановка и съвременните предизвикателства пред сигурността и отбраната на страната.

           Такава е и целта на провеждания в събота, на 14 май, учебно-мобилизационен сбор, чиито основен организатор с  методичната помощ на ръководството на ВМА в София е ББАЛ - Плевен. Главната задача на занятието е да се развърне полево военномедицинско формирование и се извърши неговото организационно-строево сглобяване. В сбора участват резервисти – лекари, медицински сестри и помощен персонал, от района на Плевен. Задачата на сбора е да се провери готовността на регионалното военно окръжие по осигуряване на местните резервисти  и на ББАЛ-Плевен -  по приемането им на войскови приемен пункт (ВПП).   По време на сбора ще бъде извършено организационно-строево сглобяване на формированието, като участниците ще бъдат  разпределени в основните му полеви медицински звена – приемно-сортировъчно, хирургично и терапевтично отделение. Това ще даде възможност на екипите да се опознаят помежду си и в случай на необходимост да могат по-бързо да се окомплектоват,  сглобят, адаптират  и да стиковат възможно най-ефективно действията си. Така при възникване на кризисна ситуация, изискваща неотложни и адекватни действия, те ще могат да извършват по-ефективна спешна помощ на пострадалите.

              Сборът е своеобразна проверка и за мобилизационната готовност както на военните медици и военните окръжия, така и на самите резервисти от региона.