Екатеринбург отбеляза тържествено 120-годишнина от рождението на маршал Георги Жуков

01.01.1970 г. Екатеринбург отбеляза тържествено 120-годишнина от рождението на маршал Георги Жуков

 Сред официалните представители бе обявена делегацията на Съюза на ветераните от войните на България, която се ръководи от Елена Ангелова, председател на Областната организация в Стара Загора и член на централното ръководство. Българите бяха поздравени лично от командващия Централния военен окръг генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Спирдон Спирдонов

С военен ритуал Екатеринбург, Русия, отбеляза по най-тържествен начин 120-годишнина от рождението на маршал Георги Жуков – четири пъти герой на Съветския съюз, наричан от свои и врагове пълководец на пълководците.

Сред официалните представители бе обявена делегацията на Съюза на ветераните от войните на България, която се ръководи от Елена Ангелова, председател на Областната организация в Стара Загора и член на централното ръководство. Българите бяха поздравени лично от командващия Централния военен окръг генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

В ритуала участваха още представители на президента Владимир Путин, на губернатора на Свердловска област, на изпълнителната власт в града, генерали, офицери и войници от Уралския военен окръг, ветерани, възпитаниците на военно-патриотичните клубове и на служители на религиозните общности.

2016 г. в Свердловска област е обявена за година на маршал Жуков. От 1948 до 1953 г. маршалът на Победата е командвал Уралски явоене окръг. Два пъти е избиран за депутат във Върховния съвет.

През 1995 г. по решение на администрацията на града и по инициатива на ветеранските организации е открит паметник на маршал Жуков. Това е първият паметник на нашия пълководец на кон, каза неговият автор Константин Грюнберг. 14-тонният монумет е отлят в Уралския машиностроителен завод. Това е един от символите на града, той ни даде много сила във времената, когато у нас беше хаос, в буквалния смисъл на думата, казва легендарната телевизионна журналистка Нина Павловна.

След полагането на венци и цветя пред паметника българската делегация участва в тържествения концерт, посветен на маршала, в сградата на Детската филхармония, организиран от Свредловската областна обществена организация на ветераните от войната, бойните действия, държавната администрация и пенсионерите с председател генерал-майор от авиацията Юрий Судаков.

Пратениците на Съюза на ветераните от войните бяха приети от министъра на външните работи на Свердловска област Андрей Соболев. В разговора участва и нашият генерален консул Пламен Петков. Обсъдени бяха възможностите за съвместно сътрудничество между двете неправителствени организации с акцент върху културните връзки и военно-патриотичното възпитание.

Разговор на различни теми, най-вече за маршал Жуков, Втората световна война и медийната политика на Съюза на ветераните от войните на България бе проведен в Дома на Свердловския творчески съюз на журналистите. Направи впечатление силният интерес от страна на средствата за масово осведомяване към визитата на българската делегация. Има непрекъснато съпровождане от екипи на местната и централните телевизии и желания за интервюта и изявления. Така централните информационните мисии разказаха доста подробно за нашето участие във Втората световна война и дейността на Съюза на ветераните то войните на България. Утре ще бъдат подписани договори за сътрудничество между двете организации.