Герджиков: Установени са 45 нарушения при обществените поръчки в Министерсвото на отбраната

01.01.1970 г. Герджиков: Установени са 45 нарушения при обществените поръчки в Министерсвото на отбраната

 Otbrana.com

45 нарушения са били открити при обществените поръчки в Министерството на отбраната, заяви тази сутрин служебният премиер Огнян Герджиков. Той представи данните от доклада за обществените поръчки в министерствата и ведомствата.

Нагласени в полза или вреда на конкретни участници технически задания, дискриминационни условия, картелни споразумения между фирми и откровени опити за измама – това са сред най-често срещаните нарушения в обществените поръчки, показват резултатите от проверката.

В част от министерствата не са установени нарушения. Това са министерствата на финансите, на транспорта, на младежта и спорта, на енергетиката, на околната среда и водите, на туризма, социалното, на образованието.

Главният инспекторат към Министерския съвет е установил десетки нарушения на закона за обществените поръчки и други нормативни актове при обществени поръчки, провеждани от Министерството на отбраната. Военната прокуратура е уведомена за 9 случая на предполагаеми измами.

„В МО, през 2016-а са проведени 113 процедури за възлагане на обществени поръчки. От тях са били прекратени 31. Остават 82 процедури за доставка на стоки и предоставяне на услуги, които са проведени и приключили с подписване на договори и споразумения. Подписани са 123 договора и 25 допълнителни споразумения. При извършения анализ на проведените процедури и сключените договори са установени са нарушения по 45 от 82 – повече от половината. От тях, по 9 процедури е установено наличието на индикатори за измама и други сериозни нарушения и са предадени на Военната прокуратура. Останалите 36 процедури са изпратени по компетентност на АДФИ“, уточни Огнян Герджиков.

По думите му, не малко са случаите на нагласяне на търговете в полза на конкретен изпълнител. В техническите задания или документацията по обществените поръчки са включвани изисквания към кандидатите, които дават категорично предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки.

Такива примери са констатирани в Агенция „Пътна инфраструктура“ при поръчки, проведени през 2015 г., за поддържане на магистралите „Тракия“ и „Хемус“. Поръчката за „Хемус“ включва и три тунела: Витиня, Топли дол, Ечемишка и Правешки Хан. Поръчката за „Тракия – един: Траянови врата.

Груби нарушения са открити и при поръчки в Министерство на икономиката. Според Герджиков става въпрос за включване на дискриминационни условия в техническите документации и изменение на критериите за подбор след отваряне на постъпилите оферти.

Разкрити са случаи на забавяне в стартирането на процедури за обществени поръчки. Пример за такъв има в МЗХ по поръчка за оценка на Програмата за развитие на селските райони, което може да доведе до спиране на програмата от страна на ЕК, акцентира служебният премиер.
Забавяне на поръчки е установено също в Министерство на здравеопазването, МВР, Агенция по вписванията,

Заестили са случаите, при които има сериозни индикации за картелни споразумения, по данни на Министерство на финансите, алармира премиерът Огнян Герджиков. Специфичен риск при централизираното възлагане на обществени поръчки на съгласуваните действия между играчи в определени сектори. Те увреждат конкуренцията и водят до неизгодни финансови условия за администрация. Подобни случаи се доказват трудно, а делата продължават с години, посочи Герджиков.

Пълният доклад ще бъде публикуван в понеделник.