Международният тероризъм остава главно предизвикателство за военното ни разузнаване

10.01.2018 г. Международният тероризъм остава главно предизвикателство за военното ни разузнаване

 На 12 януари българското военно разузнаване става на 110 години. По този повод разговаряме с бригаден генерал Светослав Даскалов, директор на служба „Военна информация“. През последните години, казва той, ние чувствително увеличихме разузнавателния продукт, който предоставихме на държавните институции в страната и по линия на международните ни ангажименти.

Интервю на Спирдон Спирдонов

-          Г-н генерал, как ще отбележите 110-ата годишнина на най-старата разузнавателна служба у нас?

-          Тази 110-та годишнина е особено важна за нас, защото с нея отдаваме дължимото на поколения военни разузнавачи, отдали живота си в служба на Отечеството. С Указ № 190 от 12.01.1908 г. на княз Фердинанд  се учредява Разузнавателната секция към Щаба на армията,  която е първият специализиран орган за водене и ръководство на военно разузнаване в България. Оттогава досега българското военно разузнаване преминава през различни исторически периоди и предизвикателства, но отговорно мога да заявя, че то винаги се е ръководило от интересите на своята Родина. В навечерието на празника излезе от печат първият научен труд „История на българското военно разузнаване“ –  том І, плод на много сериозен труд от страна на група военни историци от Военна академия „Г. С. Раковски“ и служба „Военна информация“. Изследването цели да даде научен прочит на тази 110-годишна история, като са използвани утвърдени академични научни подходи  в проучването на огромен брой новоразкрити документални източници от българските архиви. Празникът е повод да обърнем поглед и към успехите на съвременните военни разузнавачи и преди всичко към онези, които са в т. нар. горещи точки, и изпълняват своите задачи по гарантирането на сигурността и интересите на България. Предстои наши служители да бъдат наградени от министъра на отбраната г-н Красимир Каракачанов и от началника на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев за значимия им принос за развитието на българското военно разузнаване, за постигнати високи резултати и проявен патриотизъм.

-          Кои са върховете на българското военно разузнаване?

-          Вярвам, че най-голямото постижение на българското военно разузнаване в неговата дългогодишна история е способността му да адаптира своите професионализъм и опит, така че независимо от променящата се геополитическа среда, да съумее да защити интересите на страната . Анализът на неговото 110-годишно минало ни дава основание да направим един категоричен извод – независимо от промените в средата на сигурност, военното разузнаване винаги е изпълнявало своя дълг – да служи на България, да осигурява отбраната, териториалната цялост и националната сигурност на нашата Родина.

-          Кои са днес главните задачи на българското военно разузнаване?

-          Главните ни усилия продължават да са насочени към информационното осигуряване на държавното и военното ръководство и гарантирането на сигурността на националните военни контингенти, участващи в международни операции и мисии. Най-важните задачи, които стоят пред нас, са свързани с динамичния и противоречив характер на военно-политическата обстановка в кризисни страни и региони, с множеството асиметрични рискове и заплахи, разпространението на международния тероризъм и на религиозния екстремизъм, трудно предвидимите и контролируеми бежански вълни към Р България и ЕС, нарасналите хибридни предизвикателства, нелегалния трафик на хора, наркотици и оръжие, проблемите на информационната, кибернетична, енергийна и екологична сигурност. Особено съществено значение за нас е участието и изпълнението на задачи със собствени разузнавателни органи в операции и мисии на НАТО, ЕС и ООН. В това отношение искам да отбележа, че през последните години ние чувствително увеличихме разузнавателния продукт, който предоставихме на държавните институции в страната и по линия на международните ни ангажименти. Службата запази традицията да бъде сред водещите страни по принос в разузнавателните структури и комитети на НАТО и ЕС и получи високо признание за предоставените материали, провеждането на съвместни операции и отличната работа на българските оперативни и аналитични работници.

-          Как оценявате взаимодействието с другите специални служби у нас?

-          През последните години сме изградили отлично сътрудничество и взаимодействието ни е много ефективно. Общо е убеждението, че силното разузнаване и предвиждането на терористичните заплахи е възможно  само с обединените усилия на всички специални служби в страната и на партньорските служби.

-          Какъв е анализът Ви на тенденциите в стратегическата среда на сигурност през изтеклата година и прогнозата Ви за развитието на обстановката в региони, представляващи интерес за сигурността на страната ни?

-          Стратегическата среда на сигурност ще продължи да се характеризира със своята широка профилност и трудна предвидимост. Основен приоритет за нас е международният тероризъм в разнообразните му проявления в контекста на променящата се глобална среда, особено след интензивния натиск върху т.нар. Ислямска държава в Сирия и Ирак. Обстановката в Афганистан също очаквано запазва значимостта си в разузнавателната дейност на Службата. Противоречието между различните светове налага необходимостта българските военни разузнавачи, Служба „Военна информация“ и другите служби и институции от системата за национална сигурност да усилват бдителността, усилията, превантивната и ефективна самостоятелна и съвместна дейност по разузнавателното и контраразузнавателно наблюдение, анализиране и адекватно реагиране на асиметричните рискове, заплахи и предизвикателства.

-          Какви задачи изпълниха през последната година военните ни аташета във връзка със съхраняване паметта на българските воини, загинали по време на войните извън границите ни?

-          Съхраняването на паметта на героите на България е важен акцент в дейността на българските военни аташета, но водеща в това направление е дирекция „Социална политика“ на Министерството на отбраната. Мога да кажа, че всички задачи, които ни бяха поставени във връзка с опазването, поддържането и възстановяването на военните паметници в чужбина бяха изпълнени. През 2017 г. Службата на военния аташе във Виена, Австрия, акредитирана и за Унгария, беше ангажирана с ремонтно-възстановителните дейности на военните гробове в българския парцел в общинското гробище в Печ и във възстановената военна Братска могила в новото обществено гробище в Ракошкерестур, Будапеща. Организирани и осъществени бяха официални откривания и възпоменателни церемонии на реновираните български военни гробове във Вуковар, Печ, Харкан и Ракошкерестур.  В проведената (11.05) церемония на военния мемориал във Вуковар участие взе делегация от Министерството на отбраната и група от ветерани от Втората световна война, участвали в Дравската епопея, членове на Съюза на ветераните от войните на България и представители на основните военно-патриотични съюзи. Службата на военния аташе във Виена спази националната и православно-християнска традиция, свързана с отбелязването на църковния празник Архангелова Задушница (04.11), като организира и участва в отслужването на панихида и даването на помен (27.10) на паметника на 7-те български офицери, загинали в Балканската и Първата световна война, в Централния гробищен парк на Виена. Извършена беше всеобхватна и обемна работа, във взаимодействие с Генералното консулство на Р България в Битоля по издирване, документиране, възстановяване и поддържане на войнишки паметници и гробищни паркове на загинали във войните на територията на Р. Македония български военнослужещи, сред които може да бъдат посочени поддържането на гробищата в с. Ново село, с. Беранци и с. Цапари, започналата работа по възстановяването на българското военно гробище в с. Хума, паметникът на полковник Каварналиев (където на 25.06.2016 г. беше открита възпоменателна плоча) и други. Вярвам, че ще продължат усилията за намирането на пътища за сътрудничество и взаимодействие по въпросите на съхранението и обновяването на обектите, свързани с българското военноисторическо и историческо наследство, намиращи се на територията на Република Македония.

-          Как оценявате съвместната работа с военните разузнавачи от запаса и резерва, които са обединени в Асоциацията на военните разузнавачи?

-          Използвам повода, за да ги поздравя по случай 110-годишния юбилей и да изразя своето уважение към всички тях. Те и досега живеят с нашите тревоги, радват се на нашите успехи и милеят за настоящето и бъдещето на Службата.  Пред нас винаги е стояло моралното задължение да продължим и надградим започнатото от тях, но в една различна среда на сигурност, характеризираща се с динамични и трудно предвидими изменения и заплахи.

-          Какви са пожеланията Ви към действащите и запасните разузнавачи във връзка с предстоящия празник?

-          Пожелавам на целия настоящ личен състав на служба „Военна информация“ и особено на онези, които понастоящем изпълняват бойни задачи зад граница, както и на всички, работили във военното разузнаване и посветили силите и дръзновението си, за да бъдат успешно гарантирани националните сигурност и идеали, преди всичко да бъдат здрави, да имат много нови професионални постижения и лично удовлетворение от достойния си труд в защита на Отечеството ни – Република България!