В социалната комисия на парламента ще обсъждат размера на пенсиите

25.09.2018 г. В социалната комисия на парламента ще обсъждат размера на пенсиите

 19 обществени организации, вкл. Съюзът на офицерите и сержантитe от запаса и резерва, се обявиха за преизчисляване на пенсиите и премахване на „тавана” за всички, а не само за новоотпуснатите, като  внесоха на 21 май т.г.  в Народното събрание петиция и декларация. Според социалния министър Бисер Петков въпросът с отпадането на тавана на всички пенсии има не само финансова страна, но е въпрос и на справедливост. Най-вероятно таванът на пенсиите няма да отпадне през 2019 година, каза министърът на финансите Владислав Горанов.

Otbrana.com

Дискусия по повод искане на Инициативен комитет и внесена Петиция за отмяна на § 6, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, както и относно възможности за промяна размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст чрез механизмите на осъвременяването, индексирането и преизчисляването на пенсиите ще се проведе утре в социалната комисия на парламента с председател д-р Хасан Адемов. 19 обществени организации, вкл. Съюзът на офицерите и сержантитe от запаса и резерва, се обявиха за преизчисляване на пенсиите и премахване на „тавана” за всички, а не само за новоотпуснатите, като  внесоха в Народното събрание петиция и декларация. Тримесечният срок за отговор изтече. Вече има реакция от двама министри.

Според социалния министър Бисер Петков въпросът с отпадането на тавана на всички пенсии има не само финансова страна, но е въпрос и на справедливост. Той коментира, цитиран от БТА, предложение на пенсионерските организации за отпадане на тавана на всички пенсии, а не само на новоотпуснатите, което ще се дискутира утре на среща с техни представители в парламентарната социална комисия.

В отговор на въпрос възможно ли е отпадането на тавана за всички пенсии, министър Петков каза, че всичко е възможно, въпросът е дали това би било справедливо и добре прието от обществото, защото действителните размери на някои от пенсиите, които са ограничени от таван, е доста висок. Друг е въпросът доколко обществото ще приеме, че тези пенсии са справедливо изчислени, допълни още Бисер Петков. Той подчерта, че за времето преди 1997 г. няма регистър на осигурените и не е тайна, че съществуват и опити за измама чрез представяне на неверни документи.

Министърът припомни, че в Кодекса за социално осигуряване е записано, че таванът пада за новоотпуснатите пенсии от началото на 2019 г. и се запазва, или по-скоро се повишава, нивото за отпуснатите до края на тази година. Това е норма, която беше приета през 2015 година и предстои да влезе в сила в началото на 2019 година. За старите таванът ще се увеличи от 910 на 1040 лева. За новоотпуснатите от 2019 г. няма да има таван. Министърът подчерта, че ще участва в дискусията утре, но на този етап предвиденото е това, което е заложено в Кодекса за социално осигуряване.

Най-вероятно таванът на пенсиите няма да отпадне през 2019 година. Това каза министърът на финансите Владислав Горанов, съобщава Агенция „Фокус“. „Моето мнение, е че таванът за всички пенсии може да отпадне само тогава, когато всички изкривявания в пенсионната формула, натрупани от отменения Закон за пенсията, през Кодекса за задължително обществено осигуряване, до безбройните изменения в Кодекса за социално осигуряване, изчезнат. Тогава можем да говорим за премахване на тавана на пенсиите. Таванът съществува именно, за да премахне несъвършенствата на пенсионната формула“, уточни министър Горанов. Той заяви още, че в момента действащото законодателство предвижда увеличение на максималния размер за съществуващите пенсии и отпадане на тавана за новоотпусканите пенсии от началото на 2019 година. „Обобщено, опитваме се в момента да преценим дали трябва да отпадне напълно таванът за всички. Най-вероятно това няма да е възможното решение за 2019 година. Вероятно ще се наложат изменения за 2019 година, които не засягат индивидуалните размери на пенсиите, за премахване на някои от изкривяванията от пенсионната формула“, каза още той. По думите му миналата година именно заради тези несъвършенства е имало дебат за някои от пенсиите, които не са получили увеличение.