Комисията по отбрана ще заседава утре в МО на закрито

05.11.2018 г. Комисията по отбрана ще заседава утре в МО на закрито

 Спирдон Спирдонов

Модернизацията на Въоръжените сили на Република България (състояние, проблеми, перспективи) е темата на дискусията за изнесеното заседание на Комисията по отбрана, което ще се проведе утре в МО.  Очаква се заседанието да бъде закрито, съобщава сайтът на Народното събрание.

Развитието на модернизацията на Въоръжените сили е гарантирано. Това е записано в доклада на комисията след обсъждането през миналата седмица на проекта за държавен бюджет за следващата година. От 20 депутати 11 гласуваха „за” предложените пари за отбрана, 7 бяха „против”, а двама се въздържаха. Също за утре, но след обяд, е насрочено извънредно заседание на Народното събрание за първото четене на бюджетните закони. В изложението си заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков отбеляза, че разходите за отбрана се увеличават за втора поредна година, се посочва в доклада на комисията. Особено важно е, че наред със средствата за персонал нарастват и тези за издръжка и капиталови разходи, а с осигуряването на средства за инвестиционните проекти се гарантира развитието на модернизацията на Въоръжените сили, е изводът в доклада.

„Представителят на министерството на финансите Илияна Владова отбеляза общата социална насоченост на бюджета и приоритетното финансиране на отбраната, заедно с образованието и здравеопазването.
В разискванията взеха участие народните представители Кольо Милев, Николай Цонков, Милен Михов, Симеон Симеонов, Валентин Радев и Славчо Велков. Основната част изразиха удовлетворение от повишаването на разходите по Бюджета на МО, което в сравнение с 2018 г. е 18%. Беше посочено, че за пръв път от години увеличението за капиталови разходи е двойно, а за издръжка на войските с почти 40 %. Това ще позволи стартиране на основни проекти от портфолиото на МО извън основните проекти за модернизация. Нарасналите средства за издръжка осигуряват гориво за авиацията, флота и СВ, възстановяване на необходимата техника, средства за учебно-материалната база, попълване на запаси и най-вече за бойна подготовка.
Резерви по отношение на бюджета изрази народният представител Колю Милев, като посочи, че със средствата за персонал няма да бъде решен некомплекта, а инфлационния натиск поставя под съмнение ефективността на останалите дейности.
Народният представител Симеон Симеонов определи бюджета за отбрана като втора глътка въздух след този за 2018-та. Не бива да има отстъпление и през следващите години, защото нуждите на Въоръжените сили са огромни след години на съкращаване и спорни решения. 
В заключение председателят на комисията Константин Попов посочи видимите предимствата на бюджета за отбрана за 2019 г. Реалното увеличение показва, че Правителството за втора поредна година поставя отбраната като основен приоритет. Основа на нарастването и качество на бюджета за отбрана е неговата предсказуемост и прогнозируемост, което е ясна политика на управляващото мнозинство и Правителството по отношение развитието на Въоръжените сили. С него се осигурява изграждане и поддържане на ключови компоненти от системата за отбрана и се гарантира поддържането на способности на Въоръжените сили по отбраната на страната и колективната отбрана”, е записано в доклада на комисията.