ПРОГНОЗА: АЗБУКА НА ВОЕННАТА 2019 ГОДИНА

02.01.2019 г. ПРОГНОЗА: АЗБУКА НА ВОЕННАТА 2019 ГОДИНА

 ПРОГНОЗА: АЗБУКА НА ВОЕННАТА 2019 ГОДИНА

 Прогнозите какво ще се случи с армията за няколко месеца напред стават все по-трудни. Очакванията се прехвърлят от година на година.  Но нека да рискуваме за осма година поред  и да направим прогнозата по буквите на азбуката.

Спирдон Спирдонов

АНДРЕЙ БОЦЕВ. На 26 ноември началникът на отбраната генерал Андрей Боцев ще навърши 60 години. (Да му пожелаем успех  през юбилейната година при преодоляване на сериозните предизвиктества, за които ще стане дума по-нататък!)

БОЙНИ БРОНИРАНИ МАШИНИ. През януари ще бъдат изпратени искания за предоставяне на предложения (RFP) по проекта за придобиване на нови бронирани машини за Сухопътните войски. (Те ще бъдат изпратени в съответствие с одобрения от Министерския съвет доклад за определяне на наличието на основен интерес. Дано не се намери някой да стопира проекта! )

ВМС. На 12 август 1879 г. в град Русе на река Дунав се създава военният флот на България. На Военноморските ни сили предстои да отбележат своята 140-годишнина.

ГРАНИЦА. Продължава участието на наши военни контингенти в операции и мисии на НАТО и ЕС зад граница в Афганистан, Косово, Босна и Херцеговина, Мали, както и във военноморски операции. (В отговор на нарастващите предизвикателства в региона на Западните Балкани България планира да предостави допълнителен принос към операциите на НАТО и ЕС.)

ДЕСЕТ ПРОЦЕНТА.  Предвиденото увеличение през 2019 г. на средствата за персонал с до 10% за служителите в бюджетния сектор ще позволи да се увеличат възнагражденията на военнослужещите. (В същото врeме влиза в сила нов „Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия”. В него длъжностите са структурирани по длъжностни нива и военни звания съгласно променените законови изисквания, с което се търси справедливост при заплащането.) 

ЕКИПИРОВКА.  Продължава реализирането на проекта за осигуряване на съвременна екипировка за българския войник като отделни компоненти вече се тестват в Сухопътните войски. ( Дали това е „Българският войник на бъдещето?”)

ЖИЛИЩА.  В ход е нова жилищна програма на Министерството на отбраната. Според намеренията на ведомството, ще бъдат предоставени за ползване ведомствени жилища в различни райони на страната. Само в София ще бъдат обновени близо 110 апартамента, които ще бъдат предоставени на безквартирни военнослужещи.  (Едва и обаче ще се върне старото време, когато армията строеше жилища за личния състав и дори даваше възможност да се купуват при определени условия!)

ЗАПЛАТИ.  Бюджетът - 2019 г. увеличи разходите за личен състав с 84,192 млн. лв. в сравнение с миналата година. (И през тази година, обаче, военната заплата няма да бъде конкурентна на пазара на труда.)

ИЗТРЕБИТЕЛИ. На финалната права е проектът за придобиване на нов многоцелеви изтребител. Министрите на отбраната и на икономиката внесоха в Министерския съвет доклад, с който се предлага парламентът да разреши преговори с правителството на САЩ за доставка на Ф-16 блок 70. (Военните експерти вече нямат думата. Чакаме санкцията на политиците, т.е. на депутатите. )

ЙОРДАНОВДЕН. На 6 януари – Богоявление, ще се извърши водосвет на бойните знамена(Традиционен ритуал, който трябва да ни зарежда с преклонение към заслугите на Българската армия за съществуването на България.)

КОРАБИ. В ход е процедурата за придобиване на нови бойни кораби за Военноморските сили.  Междуведомствена работна група ще разгледа, анализира и оцени постъпилите оферти по проекта. Краен срок за получаване на офертите е 15.02.2019 г. (Интересно е дали подходът ще бъде като при изтребителите?)

ЛЕКАРИ. Продължава мисията в Мали на четиричленен екип на ВМА. Военните ни лекари се грижат за здравето на личния състав на щаба на операцията, базиран в столицата Бамако. (Това е 19-ти екип от 2013 година, когато за първи път наши специалисти се включват в Мисията на Европейския съюз за обучение на силите за сигурност на Мали.)

МИНИСТЕРСТВО  НА ОТБРАНАТА. Навършват се 140 години от създаването на военното ведомство у нас. (То е създадено с Указ №23 от 17 юли 1879 г. на основание чл. 161 от Търновската конституция.)

НАТО. Навършват се 15 години от членството на България в НАТО и 70 години от създаването на Организацията на Северноатлантическия договор. Правителството прие национален план с редица прояви. (На 18 март 2004 г. Народното събрание на Република България ратифицира Северноатлантическия договор, подписан за първи път от страните-основатели на пакта на 4 април 1949 г. във Вашингтон, а на 29 март 2004 г. документите по присъединяването към Северноатлантическия договор на седемте нови страни (България, Естония, Латвия, Литва, Словакия, Словения и Румъния) са депозирани във Вашингтон. Последната дата се счита за дата на приемане на България в НАТО. Също на 29 март вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще има друг повод да почерпи – навършва 54 години.)

ОСЕМСТОТИН. За попълване на толкова незаети длъжности са предвидни средства в бюджета на МО за тази година.  (В края на миналата година министерството се похвали, че постъпващите в армията вече са повече от напускащите. Но не каза защо има разочаровани от военната професия.)

ПРЕГЛЕД.  Ще се проведе Преглед на отбраната, като част от планирания за провеждане Стратегически преглед на сигурността и отбраната. (В резултат от него ще се разработи Програма за развитие на ВС до 2032 г. и План за развитие на ВС до 2026 г., които ще набележат основните направления при изграждане на необходимите ни отбранителни способности.)

РАЗХОДИ.  Бюджетът на МО е  увеличен с 223,189 млн. лв., в т.ч. разходи за личен състав – 84,192 млн. лв., за осигуряване на подготовката на ВС – 88,666 млн. лв.; за стартиране на част от проектите за модернизация от Портфолиото от проекти на МО – 48,034 млн. лв., с които ще се финансират мероприятията по пакет Цели за способности 2017 и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, както и за субсидии на висшите военни училища – 2,297 млн. лв. (Средствата по трите основни проекта за превъоръжаване са отделно в централния бюджет. Ако се наложи, разбира се.)

СИЛИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ. Очаква се създаване на Командване на Силите за специални операции. (Промяната на Закона за отбраната и Въоръжените сили трябваше да стане до края на миналата година, според думите на премиера Бойко Борисов по време на учение на полигон „Ново село“ на 26 октомври.)

ТАНК. С 11 млн. лв. трябва да започне ремонтът на  танковете Т-72. (Честито на танкистите!)

УНИВЕРСИТЕТ. На 10 май 1879 г., т.е. преди 140 години заавършва първия випуск  на Военното училище. Преди 141 години в Пловдив се създава Военното училище, чийто наследник днес е Националния военен университет „Васил Левски“. (Предстои  да видим как ще се развие процесът за възстановяване на Висшето военновъздушно училище. През април ще се навърши една година, откакто министърът на отбраната заяви, че консенсус по този въпрос има.)

ФОРМИРОВАНИЯ.  През годината ще има организационно-щатни промени в определени военни формирования от Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

ХОРАТА. Некомплектът през последните години се запазва, но не намалява, въпреки провеждането на значително по количество конкурси за прием на военнослужещи. (Това налага да бъдат набелязани нови мерки и изготвен план за тяхното реализиране. Предстои да се развие в национален мащаб и кампанията „Бъди войник” на Министерството на отбраната за привличане на кандидати за военна служба.)  

ЦЕЛИ. Продължава изпълнението на пакет Цели за способности 2017. Поехме отговорност да изпълним 59 цели за способности и да подготвим 46 формирования. (Основен акцент в изпълнението през 2019 г. е поставен върху изграждането и поддържането на отбранителни способности и подготовката на декларираните формирования, като ще продължат усилията за придобиване на съвременни способности и по повишаване на оперативната съвместимост със съюзниците.) 

ЧЕСТВАНЕ. На 14 септември 1944 г., т.е. преди 75 години, излиза първият брой на в. „Народна войска“, по-късно „Народна армия“ и сега „Българска армия“. (Любопитно е дали тази годишнина ще направи впечатление на някого?!)

ШЕСТИ МАЙ. Ден на храбростта и празник на Българската армия. (Денят на Храбростта, 6 май, започва да се чества в Българската армия още с нейното създаване. След известно прекъсване през 1993 г., с постановление на Министерския съвет, 6 май е обявен за Ден на Храбростта и празник на Българската армия.)

ЩАБ НА ОТБРАНАТА. На 12 май ще се навършат 10 години от създаването на Щаба на отбраната. За това време той имаше шест началника.  (Стратегическият военен щаб на въоръжените сили, интегриран в Министерството на отбраната, наречен Щаб на отбраната, има основание да чества 140 години. През годините той е имал различни имена: Строево отделение (1879 – 1890); Генерален щаб на Българската земска войска (1890 – 1895); Щаб на армията (1896 – 1899); Генерален щаб (1900 – 1903); Щаб на армията (1904 – 1930); Щаб на войската (1931 – 6 февруари 1947); Генерален щаб на Българската народна армия (6 февруари 1947 – 1990); Генерален щаб на Българската армия (1990– 12 май 2009); Щаб на отбраната (от 12 май 2009 г.))

Ъ. Двадесет и седмата буква от българската азбука. В старобългарската кирилица се нарича „йеръ”. Старобългарската гласна ъ (голям ер) е била заден вокал, с предполагаем звук на свръхкратка гласна [и] (според някои автори [о]). Тя се употребява в българската писмена традиция векове, след като е спряла да съществува като звук. Писането на краесловните ерове е премахнато едва с правописната реформа от 1945 година. 

Ь. Двадесет и осмата буква от българската азбука, без звуково съответствие. Знакът се употребява само в средата на думата за означаване на мека съгласна през гласна „о”. Например – сапьор. 

ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА.  21 години от подписването на Споразумение за създаването на Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа (ММСЮИЕ). (Основатели са Албания, България, Гърция, Италия, Македония, Румъния и Турция.)

ЯНУАРИ. Откриване на учебната година в армията. (Спорна да е!)