Какво показва общественото обсъждане на проекта на решение за новия изтребител?

08.01.2019 г. Какво показва общественото обсъждане на проекта на решение за новия изтребител?

 В Портала за обществени консултации, кактo е по закон, на 21 декември бе публикуван Проект на Решение на Министерски съвет за предложението до Народното събрание. Срокът за обсъждането изтече на 4 януари. Имаше четири мнения. Три по същество и едно предложение за внимателен прочит, относно граматически грешки. Според публикуваната справка в портала и на интернет страницата на МО, се приема само препоръката за граматическите грешки.

Otbrana.com

В Портала за обществени консултации, кактo е по закон, на 21 декември бе публикуван Проект на Решение на Министерски съвет за предложение до Народното събрание за разглеждане на доклада на Министерския съвет относно резултатите от провеждането на оценка на изпратените предложенияq съгласно Примерен план (Пътна карта), Приложение № 3 към Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“, одобрен с Решение на Народното събрание, ДВ, бр.51 от 2018 г., и възлагане на министър-председателя на Република България да създаде организация и преговорен екип за изготвяне на проект на международен договор и провеждане на преговори с Правителството на Съединените американски щати за придобиване на нов тип боен самолет. Срокът за обсъждането изтече на 4 януари. Имаше четири мнения. Три по същество и едно предложение за внимателен прочит, относно граматически грешки. Според публикуваната справка в портала и на интернет страницата на МО, се приема само препоръката за граматическите грешки. Публикуваме становищата по проекта и мотивите защо не се приемат:

Първо становище: „ Здравейте, Интересни факти - Грипен е с найдобри оперативни характеристики, има възможност за разсрочено плащане, но все пак избираме Ф-16, който е с по-слаби оперативни възможности и трябва да се плати 100% с еднократна вноска. Тоест, тотално ще се променят условията на конкурса - от една страна ще вдигнем сумата за договора, а от друга ще позволим да се плати наведнъж. Това не поставя ли другите участници(например СААБ) в неравностойно положение, тъй като те дават предложения на базата на изискванията на оригиналното запитване? Ясно е, че Ф-16 е напълно политически избор, предвид усиленото лобиране на членовете на ГЕРБ (основно Цветан Цветанов и отскоро много усилено и Бойко Борисов), но отново остава привкуса на изключително нагласен конкурс.”

Мотиви защо не се приема: „В публикувания за обществени консултации Доклад на Министъра на отбраната съдържа констатации относно „оперативни способности“, за да илюстрира невъзможността да бъдат сравнявани величини, за които не са получени или са получени непълни данни относно бойно-технически характеристики на предлаганите самолети. На Съвместната работна група (СРГ) бе поставена задача да бъде максимално обективна и безпристрастна, затова в своята работа тя не си позволи да използва интерпретации и догадки извън получените официално данни. Спецификата на американското законодателство за международни военни продажби (Foreign Military Sales), не позволява предоставянето на пълната информация за предлагания от тях самолет на този етап от процедурата. Затова оценката за „оперативна способност“ на F-16V Block 70 е нереална. В Интернет или други неутрални издания, специализирани в новостите в световната отбранителна индустрия, могат да се намерят отговори на сравненията между JAS-39 C/D Грипен и F-16V Block 50 (по-старата модификация на F-16). Но дори сравнен с Block 50, Грипен губи по основни оперативни показатели като боен радиус, натоварване на въоръжение, време за работа в района на мисията и много други. Що се касае до финансовите параметри, по-високата цена на F-16V Block 70 се обосновава с това, че е най-новата в света оръжейна система от този клас (изтребител 4-то поколение), в нея се интегрират системи, разработени и приложени вече в F-35 (изтребител 5-то поколение) и получаваме самолета с включен т. нар. специално оборудване и въоръжение (Government Furniture Equipment - GFE). Около цената на GFE може много да се дискутира, защото пълният набор от системи, включени в GFE, е класифициран с най-високо ниво на защита и придобиването му е изцяло в прерогативите на американското правителство. Наличието на рамкови споразумения на повечето световни производители на оръжейни системи с правителството на САЩ с цел осигуряване на оперативна съвместимост на техните оръжия със страните от НАТО не означава, че САЩ са длъжни да предоставят веднага, в пълен обем и най-важно – в предвидената от производителя цена, този GFE. Ако към предложените финансови параметри на Грипен добавим цената за закупуване на GFE, то стойността на сделката значително ще надвиши финансовите параметри на проекта. Изборът на нов боен самолет не е едноличен акт било на министър на отбраната, премиер или президент. България прави своя избор на основата на стратегически партньор и на стратегическото партньорство в рамките на Северноатлантическия пакт, където членува вече 15 години. Предложението на министрите на отбраната и икономиката е да се пристъпи към преговори между правителствата на двете страни. F-16 е основен боен самолет на страните от НАТО и това в изключителна степен определя оперативната съвместимост и използването му в операциите на Алианса”.

Второ становище: „Какви оферти се разглеждат, какви решения се взимат, при липсващи данни за цени на допълнителни устройства и подобрения? Ще плащаме неустойки за такъв вид „поръчки“ за определен кон.”

Мотиви защо не се приема: „Наличието на неясноти и несподелена информация по параметрите на придобиване е логическата предпоставка, която направи процеса на оценка и вземане на решение по избор на изпълнител на Проекта невъзможен и предопредели решението за промяна на подхода за реализацията му. Това е една от основните причини да се предложи на министър-председателя на Република България да създаде организация и преговорен екип за изготвяне на проект на международен договор и провеждане на преговори с Правителството на Съединените американски щати за придобиване на нов тип боен самолет. Единствено в предложението на САЩ е включен пълният пакет на т. нар. Government Furniture Equipment (GFE), т.е. наречените от Вас “допълнителни устройства и подобрения”, което ще игнорира зависимостта на изпълнение на проекта от трета страна.”

Трето становище: „Лошо решение, Грипен е по-изгодния избор.”

Мотиви защо не се приема: „Докладът на Министерския съвет относно резултатите от провеждането на оценка на изпратените предложения съгласно Примерен план (Пътна карта), Приложение № 3 към Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“, одобрен с Решение на Народното събрание, ДВ, бр.51 от 2018 г., и предложението за възлагане на министър-председателя на Република България да създаде организация и преговорен екип за изготвяне на проект на международен договор и провеждане на преговори с Правителството на Съединените американски щати за придобиване на нов тип боен самолет не са „Решение за избор на самолет “ . На Народното събрание на Р България се предлага решение за започване на преговори за достигане до проект на договор със САЩ, а не решение за закупуване. Остават валидни и трите приети оферти, ако не се достигне до изгодни условия за договор със САЩ.”