Полковник Валери Ценов е новият командир на Първа зенитно-ракетна бригада

10.01.2019 г. Полковник Валери Ценов е новият командир на Първа зенитно-ракетна бригада

 Otbrana.com

В присъствието на командира на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков вчера се проведе Анализ на състоянието и резултатите от подготовката на Първа зенитно-ракетна база през 2018 г., съобщават от формированието.

Като динамична и усилна, определи изтеклата година командирът на Базата полковник Емил Димитров. В своя брифинг той изтъкна, че основни акценти в нея са били повишаването нивото на подготовка на командирите от всички нива и останалия личен състав и поддържането на специалната техника и въоръжението в готовност за бойно използване. Като важен етапи от тези процеси определи участието и отличното представяне на войските в голям брой национални и международни тренировки и учения на ВВС (вкл. участието в учението за оценка способността за самозащита на бойната авиация на НАТО MACE-XIX в Словакия).

Сред основите затруднения за Зенитно-ракетните войски през 2018 г., полк. Димитров изведе на преден план недостига на материални и финансови средства, увеличаващите се аварии в резултат на моралното остаряване на техниката и некомлекта на личен състав. А от положителните тенденции изтъкна решаването на редица дългогодишни материално-битови проблеми с подкрепата на командването на ВВС и намалелия брой инциденти с военнослужещи.

Генерал-майор Цанко Стойков даде висока оценка за постигнатото от ЗРВ през изминалата година и начерта основните приоритети, които предстоят през 2019 г. Командирът на ВВС заяви, че състоянието и потенциалът на войските дава увереност, че ще се представят достойно в серията предстоящи учения и тренировки (най-значимото сред които се очертава да е тактическото учение с бойни стрелби с международно участие „Шабла-2019”) и ще продължат да са сигурен бранител на въздушния суверенитет на страната ни.

Анализът бе последван от тържествена церемония по предаване и приемане на длъжността „командир“ на Първа зенитно-ракетна база. На нея присъстваха командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков, бригаден генерал Васил Лазаров, съветник на президента на Република България, комисия от Военновъздушните сили и команден състав от ЗРВ.

Командирът на Зенитно-ракетната база полковник Емил Димитров подписа Акт, с който от 14 януари предава командването поради навършване на пределна възраст за присвоеното му воинско звание и преминава в запаса. Негов приемник става полковник Валери Ценов, досегашен заместник-командир на базата.

„Познавам полк. Димитров още от командир на формирование, изпълняващо задачи по осигуряване на въздушния суверенитет. Многократно сме участвали заедно в стрелби на полигон Шабла и винаги сме работили като добър тандем. Затова искрено му благодаря за цялостната 32-годишна служба в Зенитно-ракетни войски и Военновъздушните сили и му пожелавам здраве, късмет и сбъдване на всички желания и начинания в бъдеще” – заяви командирът на ВВС.

Бригаден генерал Васил Лазаров прочете поздравителен адрес от името на президента на Република България Румен Радев. В него върховния главнокомандващ на въоръжените сили изрази уважението си към полк. Димитров като командир и професионалист, посветил значителна част от своя жизнен път на ЗРВ и ВВС.
„С Ваше активно участие, а пред последните 6 години и под Вашето командване, зенитно-ракетните войски се справиха достойно с многобройните предизвикателства от организационен, ресурсен, технически и кадрови характер. С Вашите лични усилия и отдаденост, способност да организирате, ръководите и мотивирате личният състав, днес зенитно-ракетните войски работят по съвременни тактики, техники и процедури. Поддържат в изправност и в готовност за бойно използване техниката и участват успешно във всички национални и международни учения. Вашата лична ангажираност и всеотдайност в работата Ви по осигуряване въздушния суверенитет на страната и завидната ви командирска кариера са еталон за воински професионализъм и достойно изпълнен дълг към Родината. Приемете моята искрена благодарност за съвместната ни ползотворна работа, доверието, подкрепата и приятелството. Искрено ви пожелавам здраве, енергия и оптимизъм при преминаването в запаса, където не се съмнявам, ще бъдете също толкова успешен. На добър час!” – се казваше в поздравителния документ.

Със заповед на Началника на отбраната генерал Андрей Боцев за постигнати високи резултати при изпълнение на функционалните задължения, доказани професионални и лични качества и във връзка с навършване на пределна възраст полк. Емил Димитров беше награден със сувенирен нож. Полковникът бе удостоен с предметна награда (ръчен часовник) за отлични резултати при изпълнение на служебните задължения, съществен принос по издигане и укрепване на бойната и мобилизационната готовност на ЗРВ и доблестна служба в редовете на Българската армия и от командирът на ВВС.

„Начело на Зенитно-ракетната база аз получих безрезервно доверие и подкрепа от Вас, като командир на ВВС и Вашия екип. И това ми даваше криле в работата. Благодаря за доверието! Огромна благодарност и към колегите от ЗРВ, с които работихме заедно, като един отбор! Защото, именно колективизмът винаги е бил онази тайна за ефективността и жизнеустойчивостта на нашия род войска. – заяви ЗРВ полковник Емил Димтров. - Оставям войските в ръцете на перфектни офицери, с дългогодишен опит, преминали през всички нива на йерархичната стълбица. Убеден съм, че те ще изпълнят всички поставени задачи и ВВС ще продължат да се гордеят със ЗРВ, които смея да твърдя са един от най-боеспособните в Българската армия.”