Авиационната общественост с тревожна декларация по проекторешението за преговоритe със САЩ

14.01.2019 г. Авиационната общественост с тревожна декларация по проекторешението за преговоритe със САЩ

 

 

 

Otbrana.com

Българската авиационна асоциация е обезпокоена от предстоящото гласуване в парламента на решение, с което да се  разреши  отклоняване  от  задължителните  изисквания,   най-вече от увеличаване  на  финансовия  и  времевия  параметър  на   евентуален  бъдещ  договор за придобиване на нов тип боен самолет. Това се посочва в нарочна декларация, подписана от председателя на неправителствената организация полковник от резерва Ангел Георгиев, екс пилот-изтребител. 

 

***

ДО

Г-Н  РУМЕН  РАДЕВ   -   ПРЕЗИДЕНТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА  ЦВЕТА  КАРАЯНЧЕВА –

ПРЕДСЕДАТЕЛ  на  НАРОДНОТО  СЪБРАНИЕ  на РЕПУБЛИКА   БЪЛГАРИЯ

Г-Н ЦВЕТАН  ЦВЕТАНОВ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА  на  ПП  ГЕРБ

Г-ЖА КОРНЕЛИЯ  НИНОВА –

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА   „БСП  за  БЪЛГАРИЯ“

Г-Н  ВОЛЕН  СИДЕРОВ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ  на  ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА    „ОБЕДИНЕНИ  ПАТРИОТИ“

Г-Н  МУСТАФА  КАРАДАЙЪ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ  на  ПАРЛАМ.  ГРУПА „ДВИЖЕНИЕ  ЗА  ПРАВА  И  СВОБОДИ“

Г-ЖА ГЕРГАНА СТЕФАНОВА –

ПРЕСЕДАТЕЛ на ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА ПП   ВОЛЯ

Г-ЖА  МЕНДА СТОЯНОВА –

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  КОМИСИЯ  ПО  БЮДЖЕТ  И  ФИНАНСИ

ЧЛЕНОВЕТЕ  НА  КОМИСИЯТА  ПО  БЮДЖЕТ  И  ФИНАНСИ

Г-Н  КОНСТАНТИН  ПОПОВ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ  на  КОМИСИЯ  ПО  ОТБРАНА

ЧЛЕНОВЕТЕ  НА  КОМИСИЯТА  ПО   ОТБРАНА

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР  ЦАНКО  СТОЙКОВ –

КОМАНДИР  на БЪЛГАРСКИТЕ  ВОЕННОВЪЗДУШНИ  СИЛИ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

на

БЪЛГАРСКАТА  АВИАЦИОННА  АСОЦИАЦИЯ

 

Ние,  авиационната  общност,  обединена  в  Българската  авиационна  асоциация,  дългогодишно  професионално   обвързани  с отбранителните  способности  на  страната   ни  и  детайлно  с   развитието   на  българската  военна  авиация  и  поддържането  на  най-висока  степен   на  готовност  при  гарантирането на  въздушния   суверенитет  на Родината  ни,

основавайки  се  на  Конституцията  на  Република  България,  законите  на  страната  и  обстоятелството,  че  сме  Парламентарна  Република,

ръководейки  се  от  интересите  на  Родината  в  областта  на  отбраната   и  поетите  ангажименти  пред  Алианса  по  цели  на  способностите,

отчитайки,  че  сме  действителни  членове  на  НАТО  и  на  Европейския  съюз,  а  от  01 януари  до  30 юни  2018 г.   България   бе  Председател  на  Съвета  на Европейския   съюз,

по  повод  внесения  в  Народното  събрание  Доклад  на   Министерския  съвет   относно  резултатите  от провеждането  на  оценка  на  изпратените  предложения  съгласно  Примерен план (Пътна карта) - Приложение №3 към Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“,  приет  с Решение  на  Народното събрание (ДВ бр. 51  от  2018 г.), и за възлагане на министър-председателя  да  създаде  организация и преговорен екип за изготвяне на проект на международен договор и провеждане на преговори с Правителството  на Съединените американски щати за придобиване на нов тип боен самолет, № 902-03-1/10.01.2019 г.    и

в  израз  на  чувство  на  професионална  и  гражданска  загриженост  за  по-високо  ниво  на  държавна  отговорност  към  модернизацията  и  бъдещето  на  българската  военна  авиация 

ДЕКЛАРИРАМЕ:

I. Нашата удовлетвореност от активизираната дейност на държавните институции  по  придобиването  на  отдавна  необходимия  за  българските  Военновъздушни  сили  нов  тип  боен  самолет.

II.Нашата  обезпокоеност  от  предложението  в  Доклада  на  Министерския  съвет,    Народното  събрание  да  разреши  отклоняване  от  задължителните  изисквания,   най-вече  за увеличаване  на  финансовия  и  времевия  параметър  на   евентуален  бъдещ  договор  от  „финансовата  рамка от  1,8 млрд. лв.  с  ДДС“  и  времеви  период  за  доставка  на  новите  бойни  самолети до  2(две) години  от  влизане  в  сила  на  договора“, посочени в  Актуализирания  проект  за  инвестиционен  разход  „Придобиване  на  нов  тип  боен  самолет“,  приет с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 51 от 2018 г.). 

Тези  параметри  не  са  случайно  или  произволно  определени  в посоченото Решение  на  Народното  събрание:  те  са  съобразени  с  потенциалните  възможности  на  страната,  минимизиране  на  риска  при  евентуално  нова  икономическа  криза  и  в  същото  време - неотложната  необходимост  от  модернизацията  на  българските  Военновъздушни  сили!

Въпреки  че се  предвижда  последваща  ратификация  на  евентуален  бъдещ  договор  с  увеличени  изисквания,  то  в  тази  ситуация  Народното ни  събрание  ще  бъде  въвлечено  и  поставено  в  дискомфортната  обстановка  на  предварително  неконтролируем  „свършен  факт“  с   еклектическата   детерминираност  на  стратегическо  партньорство.

III.Критично  важният  времеви  параметър  е  пряко  свързан  със  задължителната  летателно-бойна дейност  на  българските  пилоти  на  новия  тип  бойни  самолети,  изпълнявайки  изискванията  на  Алианса  да  бъдат  оперативно  подготвени,  за  да  може  те – българските  пилоти-изтребители  да  гарантират въздушния  ни  суверенитет  и  да  защитават  авторитета  ни  на  държава  с  над  вековна  авиационна историякакто  много  поколения  български  военни  пилоти  достойно  са  го  правели  досега!

Евентуалното  удължаване  на  срока  за  доставка  на  новия  тип  бойни  самолети  поставя  голям  въпрос  за  съществуването  в  бъдеще  на  българската  изтребителна  авиация!!!

Със  строгото  спазване  на  вече  приетите  от  Народното  ни   събрание  финансов  и  времеви  параметри,  при  реализация  на  Актуализирания  проект  за  инвестиционен  разход  „Придобиване  на  нов  тип  боен  самолет“,  приет с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 51 от 2018 г.),   ще  бъде  запазено  името  на  България  като  реално  действаща  Парламентарна  Република!

Решително  настояваме  при  бъдещия  договор  за  придобиване  на  нов  тип  бойни  самолети  задължително  да  се  включи  клауза  за  над  100%  реинвестиция  в  националната  ни  икономика!

БЪЛГАРСКА    АВИАЦИОННА    АСОЦИАЦИЯ

Решение на Управителния съвет на Българската авиационна асоциация от 11 януари  2019г. с  председател  инж. Ангел  ГЕОРГИЕВ, полк. /р/, екс  пилот -изтребител

гр.  София