На 17 и 18 юни е насрочен XI конгрес на СВВБ

30.01.2019 г. На 17 и 18 юни е насрочен XI конгрес на СВВБ

 Спирдон Спирдонов

Първото решение на Централния управителен съвет на Съюза на ветераните от войните на България (СВВБ) от проведеното заседание на 28 януари е насрочването на XI конгрес на организацията на 17 и 18 юни 2019 г. от 10 ч. в концертната зала на ЦВК в София.  За заместник-председател на СВВБ бе избрана доц. д-р Софи Пинкас, а за член на Изпълнителното бюро на ЦУС на съюза – генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов.

Разочароващо е, че изминават вече две години от промените в Закона за ветераните от войните на България, а все още правилникът за прилагането му не е променен. Това бе един от тревожните въпроси, които бяха поставени в отчетния доклад за 2018 г. на председатела доц. д-р Иван Сечанов. 

През февруари 2018г. към МО се сформира работна група за допълнение и изменение на правилника. Само Министерството на транспорта и информационните технологии е представило своето становище и изработило подходящ документ за карти за безплатен транспорт за ветераните и техните придружители. Министерството на здравеопазването е осъвременило списъка за лекарствените продукти за ветераните от войните. В процес на уточняване е и списъкът на консумативите, платени от бюджета на здравното министерство.

Все още изискваният доход за ползване на социалните кухни към МО е 370 лв. и въпреки предложенията той не е повишен, макар че минималната работна заплата вече е 560 лв. Има предложение пред Агенцията за социалното подпомагане и Социалния патронаж, да се включат и ветераните за доставяне на храна по домовете и регулярно почистване на дома на ветерана. Това да става, както при военноинвалидите със заплащане на 30% от стойността на храната.

Най-наболелият въпрос, който все още не може да се реши, е осигуряването на хоспис за нуждаещи се ветерани. Ще търсим варианти за спешно решение на този голям проблем чрез МО, ВМА, домовете за стари хора, домовете за възрастни с увреждане  или по друг начин, посочи д-р Сечанов. 

През тази година ЦУС на СВВБ е отпуснал максимално разрешената от 400 лева социална помощ на 13 ветерана в много тежко здравословно и финансово състояние. Областните ръководства също подпомагат своите членове с разрешените за тях до 100 лева. Освен това МО по Наредба 1 е изплатило в различен размер еднократна материална помощ на 100 ветерана.  Има областни ръководства, бе подчертано в доклада, които с много грижа и обич въпреки трудностите намират начин да облекчат живота на своите ветерани и успяват да намерят общ език с кметове, общинска администрация и бизнесмени.

Значимостта на социалната дейност на СВВБ се определя и от факта, че смъртността сред ветераните  е много висока. Всички са над 90 години. От над 300 000 на първия конгрес, сега са останали около  1 000 в цялата страна. В половината общини няма ветерани. През 2019г. ще се появят  и първите области без нито един ветеран. Ще останат ветерани само в по-големите градове. С тази динамичност на структурата ще намалеят и здравните и социални грижи около ветераните. Акцентът на нашата работа ще падне на военно-родолюбива  и патриотична дейност сред младите, която е от огромно значение в днешните тревожни дни, за това започвам с нея, се отбелязва в отчетния доклад.

Военно-родолюбивата дейност през 2018 г. и била  посветена на няколко исторически годишнини. Голяма част от мероприятията са във връзка с отбелязване на 100 години от края на Първата световна война, 140 години от създаването на Българската армия и 73 години от победата над хитлерофашизма. Натрупан беше не малък опит. На основата на това ръководството на СВВБ в специално писмо до министъра на отбраната Красимир Каракачанов е предложило да се използва този подход и с постановление на Министерския съвет да бъде създаден Национален инициативен комитет за отбелязване на 75 години от края на Втората световна война и участието на Българската армия в нея. Има положителна резолюция на писмото и се очаква приемането на съответните документи. Тук вече участието на СВВБ ще бъде много по-конкретно. Очакванията са, че с отпуснатите средства от държавата ще бъдат проведени не само различни чествания, но и ще се възстановят военни паметници.   Отчетена бе и сравнително добра медийна и издателска дейност през годината.  Необходимото внимание е било отделено на международната дейност на СВВБ, както кат очлен на Световната федерация на ветераните (FMAC), ката и при двустранните отношения със сродни организации от други страни.  

Посочено бе, че през отчетната година както Изпълнителното бюро и Централният управителен съюз, така и областните ръководства непрекъснато са усъвършенствали своята организация и управление. Свидетелство за това са отчетно-изборните конференции преди конгреса. Добри думи бяха казани и за  регионалните срещи за обмяна на опит.

Членовете на ЦУС приеха план за дейността на СВВБ през годината. Основна задача е подготовка и провеждане на Единадесетия конгрес на СВВБ. Предвижда се активно участие  за подобряване на здравното обслужване и социалната помощ на ветераните от войните. Предстои учредяване на Инициативен комитет за честване 75 години от победата над хитлерофашизма и участие на Българската армия в заключителния етап на Втората световна война. Вниманието ще бъде насочено и към усъвършенстване работата на съюзните ръководства и организации за родолюбивото и военно-патриотичното възпитание на народа и подрастващото поколение и съхраняване на бойната ни  слава. Планирано е подобряване на международната дейност на СВВБ.

За необходимостта от спасяване паметника на 6-ти артилерийски полк призова председателят на Областната организация в Сливен полк. Николай Тодоров. Той предложи на предстоящия конгрес да се обсъди визия за бъдещето на съюза. По този въпрос председателят на Областната организация във Велико Търново Иван Коев предложи проект на Концепция за бъдещето на СВВБ. В Ямбол храната от социалната кухня на МО стига до дома на всеки нуждаещ се ветеран, каза полк. Красимир Вълев. Той сподели своя опит и за настаняване на нуждаещи се ветерани в хосписи на поносими цени. За проблемите при изграждане на военни паметници бе изказването на председателя на Областната организация в Монтана Димитър Тихолов. Той получи предложение от председателя на Областната организация във Враца Лъчезар Генов да му помогне, имайки предвид успешното изграждане на паметник в града, посветен на загиналите врачани във Втората световна война и жертвите от бомбардировката над града на 24 януари 1944 г. Свои тревоги за грижите на ветераните изрази председателят на Областната организация в Габрово Андрей Пенчев.

Носители на престижно звание

С решение на ЦУС на СВВБ девет души бяха удостоени с престижното звание „Заслужил деятел на СВВБ”. Отличени бяха Славчо Велев, ветеран, председател на Областната организация в Перник; Цанко Стойков, ветеран, председател на Общинската организация в Дупница; капитан далечно плаване Атанас Илев, ветеран, председател на Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ; полковник от запаса проф. Марин Калонкин, потомък, член на ЦУС; Иван Коев, потомък, председател на Областната организация във Велико Търново; Симеон Игнатов, потомък, председател на БАС, член на ИБ на ЦУС на СВВБ; полк. Георги Петков, потомък, началник на ЦВО; архитект Здравец Хайтов   и скулпторът Александър Хайтов, които изградиха паметника на ген. Владимир Стойчев в столицата.

На снимката: Доц. д-р Иван Сечанов връчва плакета и останалите отличия на председателя на Областната организация на СВВБ във Велиок Търново Иван Коев за удостояването му със званието „Заслужил деятел на СВВБ”.

Снимка Димитър Бебенов