24 столични района – 24 структури на СОСЗР

25.03.2019 г. 24 столични района – 24 структури на СОСЗР

 Спирдон Спирдонов

Това е едно от постиженията на Столичната организация на СОСЗР, което беше посочено в годишния отчет. Общият й числен състав е около 1900 души, което не се приема безкритично. Много или малко е това, пита председателят бригаден генерал от запаса Стефан Стефанов. Твърде скромен показател, е отговорът в доклада. „Освен това членската ни маса е застаряваща. И преуморена. Хората са обезверени, което подхранва нарастващите настроения на незаинтересованост и апатия в редиците ни.” При всички случаи обаче е постижение. Учредени са 13 нови районни организации и нов клуб „Генерал-лейтенант Люцкан Люцканов”.  Общият брой е нараснал със 128 души в сравнение с миналата година.

Независимо от тенденцията за увеличаване и подмладяване на състава, все още ръководствата на някои районни организации и клубове са на възраст над 80 години, което не може да не дава отражение на ефективността в тяхната работа. Като цяло през 2018 г. е налице подобряване на организационното състояние, но новоучредените структури се нуждаят от по-нататъшно укрепване, се посочва в отчета. С тази цел са проведени и събрания за набелязване на конкретни мерки. Подмладяването, обаче, е категоричен ген. Стефанов, няма алтернатива.

Организационното укрепване е било подчинено на фундаменталната за организацията задача - грижата за хората, оказване на помощ и защита на техните права. В това отношение е налице активизиране на социалната дейност. Столичните запасни се включиха в подписката за преизчисляване на всички пенсии и премахване на т.нар. „таван” на размера им, и участваха в организираните два протестни митинга в София. Според възможности си, посочва ген. Стефанов,  оказваме помощ и за намиране на останали без работа наши колеги и членове на семейства. Предоставена е, макар и скромна финансова помощ на членове от фонд „Социални помощи” на Съюза. Столичната организация е  внесла във фонда 1065 лв., но набирането на средства продължава. Благодарение на инициативата на централното ръководство над 300 души са прегледани безплатно в болницата „Света Екатерина”. Предстоят разговори с ръководството на ВМА във връзка с направените предложения за изменения и допълнения на наредбите, които касаят ползването на лечебните заведения към Министерството на отбраната.

Като важно направление бе посочено подпомагането на Централното ръководство на съюза за обединяване на военно-патриотичните и родолюбиви организации. Столичната организация участва активно в подготовка и провеждането в Първия национален събор на запасното войнство и в Първата национална среща на УС със сержантите. По решение на Столичния съвет е създадена Дискусионна платформа „Сигурност и отбрана”. В нея участват генерали и офицери от запаса и резерва, представители на академичните среди, бивши български дипломати и експерти  по въпросите на сигурността и отбраната. Тя провежда дискусии на експертно ниво и предоставя  резултатите и предложенията на президента, Народно събрание и министъра на отбраната. Досега са предоставени два анализа –,,Предизвикателствата пред Въоръжените ни сили - 2020-2032 г.”  „Предизвикателствата пред сигурността на балканския регион, роля на военния фактор” и са изготвени осем информационни бюлетина.

Очертани бяха и предизвикателствата пред Столичната организация на СОСЗР. В доклада те бяха подредени така: „На първо място попълването ни в кадрово отношение, което налага решително подобряване на подбора и прилагането на иновативни способи за привличането за новопенсионирали се офицери и сержанти от въоръжените сили, в т.ч и от службите за сигурност. Подмладяването на състава на организация е без алтернатива. Друго сериозно предизвикателство пред нас е необходимостта от повишаване на представителността на нашите членове в органите на държавната и местна власт, с което да бъдат създадени условия за непосредственото ни участие и оказването на въздействие при осъществяването на актуалните промени в законодателството и нормативната база, отнасящи се за социалното и други осигурявания на запасните. На следващо място сериозен проблем, който се отразява на цялостната ни работа, е търсенето на законови възможности за финансовото осигуряване на съюзната дейност, която понастоящем се определя единствено и само от постъпленията насъбрания членски внос. На четвърто, но не на последно място, са нерешените въпроси, които отдавна спъват работата ни, свързани с развиващите се дезинтеграционни процеси в запасното войнство. Монолитността  зависи от ефективността на практическата ни дейност. Азбучна истина е, че много по-лесно е да се обединяват хората около общи идеи, отколкото около един лидер, колкото и невероятен да е той. Някой наши колеги, за съжаление от висшия офицерски ешелон, в миналото ортодоксални атеисти, когато се пенсионират стават вярващи.Много често се обръщат към Библията и са обсебени от призива на Тома Аквински: „Господи ! Дай ми моля те каквото искам, а не това, каквото заслужавам !”. В преносен смисъл – „дай ми нещо навън да ръководя, защото в къщи – съм ръководен...!”.”

В гласуваните насоки за работа до 2021 г. бе записана подкрепа за проекта на споразумението за обединение на запасното войнство, но около СОСЗР, т.е. създаване на единен СОСЗР. Ген. Стефанов посочи, че предстоящите избори за местна власт са възможност да бъдат издигнати и подкрепени кандидати членове на Съюза.

 

В Общото събраание на Столичната организация се включиха 74 делегати. Сред гостите бяха председателят на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков, неговият заместник генерал-майор от запаса Васил Върбанов, другият заместник-председател полковник от запаса Чавдар Петров, председателят на ЦКК генерал-майор от запаса Георги Кендеров, председателят на АСВ генерал-лейтенант от запаса Кирил Цветков, бившият директор на НРС генера-лейтенант от запаса Кирчо Киров, председателят на НД „Традиция“ подполковник от запаса Огнян Маринов, председателят на Военноисторическата комисия полковник от запаса доц. Станчо Станчев и др.

Логично е нашата патформа да бъде обединителна за военно-патриотичните съюзи, отбеляза в изказването си контраадмирал от запаса Петър Странчевски. Трудно е да убеждаваш младите хора за членове на СОСЗР, изрази притесненията си майор от запаса Георги Георгиев. Ген. Васил Върбанов говори за необходимостта от по-голяма активност във връзка с подписката и петицията за преизчисляване на пенсиите. Майор от запаса д-р Тотко Найденов предложи да се приеме декларация във връзка с провеждане на военно-патриотично възпитание в училищата. Документът ще бъде обсъден и огласен по-късно. Ген. Стойков даде висока оценка на доклада и бе категоричен, че стожерът на обединението е СОСЗР и той няма да допусне промяна на името му.

Общото събрание взе някои организационни решения. Извади от състава на Столичната организация клуб „Ракетни войски и артилерия“ и Клуб за международни връзки. Причината е, че артилеристите създадоха своя асоциация и се подготвят за колективно членство в СОСЗР. Преценно бе, че международната дейност е в правомощията на централното ръководство. Председателят на клуба старши лейтенант от запаса Владимир Томов изрази несъгласие, но бе подкрепен само с 4 гласа. В резулат на тези промени от Столичния съвет бяха освободени генерал-майор от запаса Вълчо Фотев и старши лейтенант от запаса Вадимир Томов, както и полковник от запаса Андон Бакърджиев, но по негово желание. Полковник от запаса Бойко Терзиев оглави Контролната комисия на мястото на полковник от запаса Георги Георгиев. За нови членове на Управителния съвет бяха избрани полковник от запаса Фильо Филев – председател на клуб „ГУСВ“ и подполковник от запаса Асен Йосифов – почетен член. Всички новоизбрани председатели на районни организации и на клубове влязоха в състава на Столичния съвет.

Снимка: Димитър Бебеноов