Очаква се утре Народното събрание да открие Висше военновъздушно училище

17.04.2019 г. Очаква се утре Народното събрание да открие Висше военновъздушно училище

 Спирдон Спирдонов

Днес две комисии в парламента – по отбрана и образовaние, подкрепиха предложения от Министерския съвет проект на решение за откриване на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия от 1 януари 2020 г. На практика това е възстановяване на старото училище, което бе закрито през 2002 г. със създаването на НВУ „Васил Левски“. Очаква се утре решението да бъде гласувано в пленарна зала.

В Комисията по отбрана мотивите бяха изложени от заместник-министъра на отбраната ген. Атанас Запрянов. Командирът на ВВС генерал-майор Цанко Стойков благодари на членовете на комисията за единодушното гласуване на проекта и обеща пълна подкрепа на командно-преподавателския състав в новото училище. От представителите на Министерството на образованието и науката нямаше претенции към текста на решението. Изразено бе мнение, че са защитени интересите на курсантите и преподавателите в сегашния факултет „Авиационен“.  В заседанието участва и съветикът на президента по военната сигрност бригаден генерал Васил Лазаров.

В подкрепа на решението са изказаха народните представители Владимир Тошев, Емил Христов, Пламен Манушев и Валентин Радев. От своя страна председателят на комисията ген. Константин Попов бе категоричен, че това е едно добро дело, което ще даде възможност на българските ВВС да имат сериозна собствена школа. Поставени бяха няколко въпроса, които са свързани с издръжката на училището и на курсантите, различните видове акредитация, възможностите за набиране на обучаеми не само за нуждите на армията и др. Питане имаше и какво ще бъде званието на началника на военното училище. Рано ли е или не още в началото да бъде генералско? От МО бе изразено мнение, че военният факултет в Шумен ще се запази.

Ген. Попов съобщи, че парите, които членовете на комисията дадоха за поддръжка на българското военно гробище в Ново село, Северна Македония,  са помогнали и гробищният парк вече е почистен. Вицеадмирал от запаса Плаамен Манушев получи поздравтелен адрес за вчерашния си рожден ден.