Ген. Мутафчийски държи здраво кормилото на ВМА

04.07.2019 г. Ген. Мутафчийски държи здраво кормилото на ВМА

 Спирдон Спирдонов

Имайки предвид резултатите от работата на генерал-майор проф. Венцислав Мутафчийски през последните две години, мога да подчертая, че той напълно оправдава концепцията, която беше разработил. Резултатати от работата на ВМА както по лечебно-диагностичната част и по обучението, така и по медицинското осигуряване на войските, показват, че той здраво държи кормилото на академията. Това каза днес заместник-министърът на отбраната ген. Атанас Запрянов при представянето на генерал-майор Мутафчийски в Комисията по отбрана по повод повишаването му в по-горно военно звание. Ген. Мутафчийски, продължи той, е правилният човек на правилното място в правилното време, защото е първият началник, който погледна сериозно на военните способности, на ролята на ВМА в отбраната на държавата и особено в осигуряването на войските при операции.

Ген. Мутафчийски запозна депутатите с изпълнението на задачите, които стоят пред ВМА. Всички се убедиха, че има сериозно развитие и много иновативни решения. Това беше подкрепено и в изказванията на председателя на комисията ген. Константин Попов и на членовете ген. Симеон Симеонов, ген. Кольо Милев и полк. Валентин Радев.