Защо полк. Юлиян Радойски ще е началник на Висшето военновъздушно училище?

14.12.2019 г. Защо полк. Юлиян Радойски ще е началник на Висшето военновъздушно училище?

 Заместник-министърът на отбраната ген. Атанас Запрянов: „Той ръководеше работната група и подготви визията за създаване на училището.“

Спирдон Спирдонов

След дълго обсъждане и пресяване на кандидатите министърът на отбраната Красимир Каракачанов предложи полковник Юлиян Радойски да бъде назначен за началник на Висшето военновъздушно училище, което трябва да започне на функционира от 1 януари 2020 г. и да бъде произведен в звание „бригаден генерал“. След съответното съгласуване с държавния глава в сряда правителството предложи на президента да издаде указ за назначаване. Полк. Радойски, казва по време на заседанието заместник-министърът на отраната ген. Атанас Запрянов, ръководеше работната група и подготви визията за създаване на училището.

Кой е полк. Радойски?

Юлиян Георгиев Радойски е роден на 17 февруари 1969 г. в гр. Кубрат, област Разград. Образование – висше. Образователно-квалификационна степен – магистър. Гражданска специалност – „Счетоводство и контрол“ от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Военна квалификация: ВА „Г. C. Pаковски“, Стратегическо ръководство на отбраната
и ВС; ВА „Г. C. Раковски“, КЩ, ОУ на ОТФ от ВВС; ВHВВУ „Г. Бенковски“, „Летец-пилот“ за ВВС.

На военна служба е от 1995 г. Юлиян Радойски е заемал следните длъжности, изискващи военно звание „полковник“: заместник-командир на авиационна група (Военновъздушна учебна база „Г. Бенковски“); командир на авиационна група (Военновъздушна учебна база
„Г. Бенковски“); началник на сектор „Авиация“ в отдел „Операции“ (А 3) на Щаба на ВВС.

Във военно звание „полковник“ е от 16 март 2015 г.

Каква е пряката връзка на полк. Радойски с военното авиационно образование?

Полковник Радойски е съпричастен към развитието на авиационното образование, пише в мотивите на правителството към предложението до президента за издаване на указ. При завършване на магистърската специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и ВС“ от професионално направление „Военно дело“ Юлиян Радойски е разработил и защитил дипломна работа на тема „Перспективи и направления за развитие на авиационното образование като част от системата за сигурност на Република България“. Поради компетентността му е назначен за председател на работната група за изготвяне на Концепция за създаване на Висше военновъздушно училище и на Проект за създаване на Висше военновъздушно училище.