Правителството определи щата на Висшето военновъздушно училище

22.12.2019 г. Правителството определи щата на Висшето военновъздушно училище

 Спирдон Спирдонов

В последния възможен момент, с дата 20 декември, излезе правителственото постановление, което е необходимо за изпълнение решението на Народното събрание от април т.г. за възстановяване на ВВВУ „Георги Бенковски“ от 1 януари 2020 г. Казвам излезе, защото не го видяхме в дневния ред и на последното заседание на Министерския съвет. Остава да го видим и в Държавен вестник, за да не тръгне новото училище с фалстарт.

Вече има подписан указ за началник на училището. Остава полковник Юлиян Радойски да си получи от президента пагоните на „бригаден генерал“. Въпросът за щата, обаче, решава това постановление, което променя Плана за развитие на Въоръжените сили до 2020 г. То трябва да отмени сегашната постановка, че не се налагат промени в организационната структура на военно-оразователната система. И да я замени с „Във времевите рамки на Плана се открива Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”, което да формира необходимите знания, практико-приложни умения и лидерски качества на своите обучаеми, да ги изгражда морално, умствено и физически, да ги приобщава към идеалите на родолюбието, дълга и честта и да ги формира като личности и лидери в областта на военното дело, авиацията, навигационните, комуникационните и информационните системи и летищното осигуряване. Випускниците трябва да могат да управляват военни и обществени структури, да експлоатират авиационна и специална техника в условия на мир, кризи и военни конфликти и да имат способности за поддържане на сигурността, опазване на мира и развитие на обществото.”.

ВВВУ „Г. Бенковски”, което трябва да функционира от 1 януари 2020 г.,  ще се образува на основата на сегашния факултет „Авиационен” на НВУ „В. Левски”, става ясно още от постановлението. За осигуряване функционирането на училището, смятат от МО,  е необходимо да бъде увеличен личният състав със 145 длъжности, за да стане 218, тъй като настоящият на факултет „Авиационен” не може да обхване всички дейности и не е в състояние да осигури необходимия брой преподавателски състав. Съставът на НВУ намалява от 598 на 520 души.

Със 76 души от 1 юли 2020 г. да се увеличи щатният състав на ВМС, предвижда същото постановление. Причините са създаване на  Преден военноморски координационен елемент на Военноморското командване на НАТО (MARCOM) и придобиване на два кораба - минни ловци от Кралство Нидерландия.

Според мотивите на МО към проекта на постановлението, България е заявила готовност за създаването на натовския център. Той ще изпълнява дейностите по координация на военноморското присъствие на НАТО в Черно море, като и предоставяне на информация на национални институции и на страните от ЕС, участници в инициативата MARSUR за обмен на некласифицирана информация.

Отделно от този процес и в изпълнение на решение на Министерски съвет, в рамките на тази календарна година ще приключи процедурата по закупуване на два кораба - минни ловци от Кралство Нидерландия. Реализирането на обществената поръчка за придобиване и транспортиране на минните ловци ще се реализира през първото тримесечие на 2020 г., става ясно от постановлението.  Смята се, че увеличаването на броя на противоминните кораби ще доведе до повишаване оперативно-тактическите възможности на Българската армия, като това налага нарастване на личния състав необходим за формиране на екипажи в съответните структури от състава на ВМС.