Във ВВУБ „Георги Банковски“ завършиха последните курсове за учебната 2019 г.

23.12.2019 г. Във ВВУБ „Георги Банковски“ завършиха последните курсове за учебната 2019 г.

 Otbrana.com

Във Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” успешно завършиха последните три курса за учебната 2019 година. Удостоверения за придобита военноотчетна специалност и квалификация получиха специализантите от курсовете „Сержант от ВВС” – „Специалист по техническа поддръжка и бойно използване на ЗРК” и „Специалист от ВВС – шофьор–агрегатист” за нуждите на Зенитно-ракетни и Радио-технически войски. Те се проведоха в сектор „Противовъздушна отбрана” с началник майор Спас Геров. По време на обучението си специализантите усвоиха базови знания по електротехника, тактическа подготовка, материална част и бойна работа на специалната бойна техника и на електросиловите устройства към нея. Мнението на преподавателския състав е, че обучаемите са показали високо желание за усвояване на материала, осмислят и изпълняват самостоятелно практически задачи в нова ситуация, спазвайки изискванията за безопасен труд. Курсът завърши с комплексен изпит по основните дисциплини, в който освен излагане съдържанието на отделните въпроси се провериха и техните умения да разсъждават, обосновават и анализират отделните елементи от учебния материал. Средният успех от положените изпити е Много добър 5,48.

Курсът по езикова подготовка „Английски език – 1-во ниво” завърши с финален тест ALCPT, който бе проведен от старши преподавател в катедра „Лидерство и чуждоезикова подготовка” на факултет „Авиационен”.

В изпълнение на „План за придобиване и повишаване на квалификацията на военнослужещи от ВВС” през тази година бяха обучени сержанти и войници по 29 специалности в шест направления – авиационна техника, КИН-специалисти, зенитно-ракетна техника, радиолокационна техника, логистика и администрация.

Проведени бяха курсове за придобиване на военна и длъжностна квалификация „Младши сержант” и „Войник-първи етап общовойскова подготовка”.

Организирани бяха два курса за повишаване на квалификацията на водачи на МПС от категория „С” в категория „Д”, които положиха изпит пред Областен отдел „Контролна дейност” – ДАИ.

Проведени бяха два курса по езикова подготовка, в които взеха участие офицери и сержанти.

Паралелно с това в Центъра се проведе практическата подготовка на курсанти от факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски”.

Началникът на щаба на ВВУБ „Георги Бенковски” полковник Ивайло Пешаков връчи удостоверенията на специализантите. Той ги поздрави за отличните резултати и проявената отговорност към учебния процес. Пожела професионално развитие и успешно прилагане на придобитите знания.