С 218 щатни бройки ще стартира ВВВУ „Георги Бенковски”

30.12.2019 г. С 218 щатни бройки ще стартира ВВВУ „Георги Бенковски”

 Спирдон Спирдонов

Промените в постановлението на Министерския съвет за приемане на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. са публикувани в последния брой на Държавен вестник. Този факт е поредната предпоставка, която дава основание от 1 януари 2020 г. да стартира Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Георги Бенковски” в Долна Митрополия.

С този документ се отменя досегашната постановка, че не се налагат промени в организационната структура на военно-образователната система. Училището се образува на основата на сегашния факултет „Авиационен” на НВУ „В. Левски”. Постановлението определя, че то ще бъде с 218 щатни бройки. По тази причина щатният състав на НВУ „Васил Левски” се намалява от 598 на 520 бройки.

На 27 декември, когато бе публикувано постановлението, началникът на училището Юлиян Радойски получи пагоните на „бригаден генерал” от президента и върховен главнокомондващ Въоръжените сили ген. Румен Радев. Бригаден генерал Радойски ще бъде и второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната. Така второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на отбраната стават 23.

Предстои приемането на правилник за устройството и дейността на училището, както и длъжностното разписание, което се утвърждава от министъра на отбраната по предложение на началника на ВВВУ въз основа на решение на Академичния съвет.

Със същото постановление със 76 души от 1 юли 2020 г. се увеличава щатният състав на ВМС. Причините са създаване на  Преден военноморски координационен елемент на Военноморското командване на НАТО (MARCOM) и придобиване на два кораба - минни ловци от Кралство Нидерландия. Според мотивите на МО към постановлението, България е заявила готовност за създаването на натовския център. Той ще изпълнява дейностите по координация на военноморското присъствие на НАТО в Черно море, като и предоставяне на информация на национални институции и на страните от ЕС, участници в инициативата MARSUR за обмен на некласифицирана информация.