Със заповед на министъра на отбраната бяха наградени ветерани от Втората световна война

21.01.2020 г. Със заповед на министъра на отбраната бяха наградени ветерани от Втората световна война

Спирдон Спирдонов

С приятна изненада започна първото за годината заседание на ЦУС на Съюза на ветераните от войните на България (СВВБ). Със заповед на министъра на отбраната Красимир Каракачанов с юбилеен медал „75 години от Втората световна война” бяха наградени старши лейтенант от запаса  Василка Стоилова Илиева – председател на Областния съвет на СВВБ в Русе и Аврам Исак Ниего – председател на Областния съвет на СВВБ в Хасково. Медалите връчи Иво Антонов, директор на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотичното възпитание” в МО.

Отличието е учредено от МО специално за българските ветерани във връзка със 75 години от приноса на Българската армия за победата над хитлеристка Германия. Всеки ветеран ще получи това отличие. Първитер бяха наградени на 20 октомври м. г. по време на традиционното паметно събитие до с. Страцин, Република Северна Македония.

Иво Антонов поздрави членовете на ЦУС на СВВБ – ветерани, потомци и съмишленици, от името на министъра на отбраната Красимир Каракачанов. Той изрази задоволство от съвместната работа на дирекцията със СВВБ. Това, което направихме през миналата година, продължи г-н Антонов, е надграждане на постигнатото. Нашата визия и цел, продължи той, е да продължаваме в този дух. 

Военно-родолюбивата и патриотична дейност бе приоритетна задача на Съюза през изминалата година, посочи в отчетния доклад председателят доц. д-р Иван Сечанов. Тя е свързана най-вече с отбелязване на исторически годишнини. Целта на централното и местните ръководства е била съхраняване на историческата ни памет,  разобличаване на фалшификациите на историята на нашия народ и популяризиране и обогатяване на традициите ни.

През втората половина на годината е започнала активна работа по предстоящото отбелязване на 75 години от победата през Втората световна война. Изпълнителното бюро приело предложение до министъра на отбраната за учредяване на Национален инициативен комитет във връзка със 75 години от участието на Българската армия в заключителния етап на Втората световна война. Подготвен е и проект на програма с инициативи през годината. Изработен е юбилеен медал „75 години Втора световна война”, който се връчва на ветерани.  От кмета на столична община Йорданка Фандъкова е получена подкрепа за поставяне на паметна плоча на площад „Лъвов мост” в София във връзка с посрещането на българската войска от фронта на 17 юни 1945 г. 

Голяма част от тези прояви е станала факт, благодарение на съвместната работа с Министерството на отбраната, респективно с неговата дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание” и с другите военно-патриотични организации, се отбелязва още в доклада. Поставена е и паметна плоча на загиналите в Страцино-Кумановската операция край с. Страцин. Установена е връзка с парламента в Скопие, със Сдружението на запасните в Република Северна Македония и кметовете на Куманово, Кратово и Крива паланка. С предвидените инициативи Съюзът ще продължи своята военно-патриотична дейност и през 2020 г. Предстои, подчерта доц. Сечанов, да отбележим не само 75 години от Победата, но и 30 години от възстановяването на нашия съюз.

Второто основно направление в нашата дейност, в името на която е изграден Съюзът ни, и е ясно отразено в Закона за ветераните от войните, е грижата за здравето и социалното подпомагане на нуждаещите се ветерани, каза председателят. На тази възраст, уточни той, почти всички се нуждаят от такава помощ. През отчетния период рязко се увеличила финансовата помощ, давана на нуждаещите се ветерани от МО, от централното и областни ръководства на Съюза. През 2019 г. са дадени парични помощи от МО на 195 ветерани за 23 500 лв., от ЦУС  на 18 ветерани за 7 200 лв., от областни ръководства на 430 ветерани за 54 048 лв. ЦУС взел решение вместо до 400 лв. максимум, от тази година занапред да се дават по 500 и повече лева, според доказаните нужди на ветерана, а областните ръководства – вместо до 100 лв., да дават до 250 лв. на нуждаещите се ветерани.

Много кметства в нашата страна, агенциите за социално подпомагане, фирми, предприятия, благотворителни организации и др. също подпомагат ветераните финансово и не само финансово, но и материално (с дърва, хранителни продукти), както и с битови услуги, транспорт и др. Това е израз на инициатива и активна дейност на областните и общински ръководства на нашия Съюз, на които изказваме нашата искрена благодарност и пожелание за нови успехи през 2020 г., каза доц. Сечанов.

„Не малък брой ветерани се хранят в столове към различни ведомства с предимство. От скоро време почти всички с пенсии до минималната работна заплата и техните съпруги (съпрузи) ще имат право да ползват столовото хранене. Малко са областите и градовете, в които се разнася храна по домовете на трудно подвижни ветерани. Тази помощ трябва да се разшири през тази година и да обхване всички нуждаещи се”, се посочва още в доклада.

Не е решена добре здравната помощ на ветераните, подчерта доц. Сечанов. И продължи: „Законово сравнително добре е решена, с изключение на нуждаещите се от хосписи. Но не спазване на законовите разпоредби, бюрократичното отношение на служещите в системата на здравеопазването, търговския статут на медицинската дейност, са много сериозна пречка за получаването на своевременна, достъпна и адекватна медицинска помощ на нуждаещите се ветерани и на целия български народ. Труден е контактът с личния лекар, особено в по-отдалечените селища, където няма лекари и транспорт. Личните лекари нямат осъвременен списък на безплатните лекарства. Няма близка аптека, която да има договор със здравната каса. Аптеките често нямат предписаните на ветерана безплатни лекарства, а и да ги имат, не винаги ги дават на ветерана безплатно, защото от Здравната каса не им е превела в законовия едномесечен срок парите. Болничното, санаториалното лечение и рехабилитация са ограничени и твърде скъпи, понякога вземат на ветерани  незаконно хиляди левове.  При това състояние на здравната система в България няма шанс скоро да се решат и здравните проблеми на ветераните.  Това, което спешно се налага да решим е хосписното настаняване на нуждаещите се ветерани.  За да помогнем на всеки нуждаещ се ветеран от медицинска или социална помощ, ние трябва да имаме редовен контакт с всеки, да познаваме условията, в които живее и неговите проблеми и своевременно да откликваме на тяхната молба. Ветераните с такива неотложни, спешни нужди не са много на брой и все по-малко остават. Можем и сме длъжни да им помогнем.”

Видим напредък има в международната дейност на СВВБ. В изпълнение на решенията на 11-ия конгрес на СВВБ са активирани двустранните отношения със сродни организации в Русия, Северна Македония и Република Сърбия. Подписано е споразумение с Руския съюз на ветераните. Проведените две мероприятия в Северна Македония, на Страцин и гробището в с.Цапари са приети много радушно. Очаква се представител на Руския съюз на ветераните да участва в отбелязването на Дравската епопея през март  и 75 г. от Победата през м. юни 2020 г. в София.      

Поддържаме сравнително добра връзка със световната федерация на ветераните (FMAC), отбеляза доц. Сечанов. По финансови причини представители на СВВБ не участваха в работата 29-та асамблея в Париж миналата година, на са запознати с решенията. Акцентът на тези решения е в две направления - най-активно участие в борбата за мир, против тероризма, ксенофобията, неофашизма и военните конфликти и при наличие на такива, тяхното мирно уреждане, и второто основно направление е грижа и конкретна помощ на нуждаещите се ветерани от медицинска и социална помощ.

В доклада бяха отчетени добрите резултатите от регионалните срещи за обмяна на опит.  На добро ниво е и съвместната работа с военно-патриотичните съюзи, с Военните окръжия, с БАС, ОС, Национално движение „Русофили” и много други патриотични организации на централно, областно и общинско ниво. Добри са връзките ни с държавните органи – министерства, окръжни и общински съвети и кметства. Добри примери в това отношение са областите Монтана, Габрово, Враца, Русе, Плевен и др. Добри и делови са връзките ни с нашия патрон – Министерство на отбраната и по-конкретно  с дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотичното възпитание”, посочи доц. Сечанов.

Във връзка със 75 години от Победата, СВВБ съвместно със Съюза на военноинвалидните кооперации организира национален ученически конкурс за есе на тема „Спомен за мой близък, участник във Втората световна война”. С най-добрите творби ще бъде издадена книга от поредицата „Библиотека „Ветерани”.

В изказванията бе обърнато внимание на трудностите, свързани с напредналата възраст на ветераните и тяхното тежко здравословно съсотяние. Споделен бе опит за съвместна работа с местните общински и държавни структури. Като крайна необходимост бе посочено преустройването на социалните кухни към Министерството на отбраната за доставяне на храната на правоимащи до домовете. Проблеми в работата с учениците създават и последните промени на Наредбата на МО  за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната.

Снимка: Димитър Бебенов