Военната академия се справя успешно със задачите си в условия на извънредно положение

08.04.2020 г. Военната академия се справя успешно със задачите си в условия на извънредно положение

 Полагаме грижи за здравето на хората, няма опасност от провал на учебната година, ще излезем с конкретни анализи и препоръки по отражението на пандемията COVID-19  върху националната сигурност, казва началникът на елитното висше учебно заведение генерал-майор д-р Груди Ангелов.

Спирдон Спирдонов

Г-н генерал-майор, има ли опасност от провал на учебната година заради извънредното положение и пандемията от заразата с коронавируса? Какво правите, за да не се случи това?

-          Учебната година продължава със занятия, провеждани онлайн и в момента. Вижда се, че Военна академия е подготвена да посрещне това предизвикателство. Много бързо адаптирахме платформата си за дистанционно обучение BlackBoard за онлайн-занятия. Обновихме и качихме всички лекции на нея. Предоставената от МОН платформа Office 365 предоставя широки възможности за използване на инструмента „виртуална класна стая“ и др. Решението за прекратяване на присъствените занятия взехме първи в страната – още на 9-ти март. Бих искал да благодаря на колегите за отличната организация, която създадоха, за да се води нормален учебен процес, за да гледаме с оптимизъм към завършване навреме: и на семестъра, и на учебната година.

-          Позволяват ли всички учебни дисциплини дистанционно обучение?

-          При нас има две основни групи обучаеми: слушатели и студенти. Военнослужещите изучават определен брой дисциплини, които предполагат достъп до класифицирана информация, които ние сме препланирали. Сега ще преминат онлайн дисциплините, несъдържащи класифицирана информация. Другите остават за след края на извънредното положение в страната. В зависимост от неговата продължителност, допускаме, все пак, че е възможно удължаването на семестъра с няколко седмици.

-          Извънредните условия предизвикаха ли иновации в учебния процес на Академията?

-          Според мен, извънредните условия катализираха процеса на въвеждане на онлайн-обучение във всички висши училища. Отделни колеги бяха бързо обучени за работа със споменатата платформа Office 365, която напълно ни удовлетворява. Чрез нея можем да провеждаме не само лекции, но и семинари, анкети и дори изпити.

-          Ще има ли промени в сроковете за кандидатстване за прием на офицери и студенти?

-          За слушателите-офицери да, тъй като обичайните за предишните години срокове за кандидатстване отминаха. Отменихме предварителните изпити за студентите-бакалаври, но за тях и магистрите приемът ще бъде навреме, през късното лято.

-          За кого е затворена и за кого е отворена в тази ситуация ВА?

-          Академията остава отворена за всички свои обучаеми във виртуалното пространство. Физически също, но имаме въведени мерки за повишен контрол на достъпа. Измерва се температурата на посетителите, раздават се дезинфектанти и кърпички, носят се предпазни маски и щитове за лице. Не сме „хлопнали кепенци“, както погрешно побърза да обяви един сайт. И няма да го направим.

К   Какви грижи полага ръководството за запазване на здравето на обучаемите, преподавателите и служителите?

-          Здравето и животът са най-важни, затова взехме ранни мерки. Първоначално оставихме само един вход/изход за достъп до академията, започнахме да мерим температурата на влизащите и да им раздаваме дезинфектант, поставихме такъв в общите пространства на всеки етаж, изпратихме служители и преподаватели в отпуск. Второ, преминахме на половин работен ден, като родителите на малки деца, по-възрастните и колегите с хронични заболявания останаха вкъщи на надомна работа. Трето, отменихме присъствените занятия в зала на студентите и слушателите и преминахме на онлайн-обучение. Всякакви справки правим по интернет, така отговаряме и на въпросите към ръководството, макар приемните дни също да са отменени през март и април. Осигурихме на всеки служител и преподавател по две маски за лице за многократна употреба, както и възможност те да вземат още такива, за близките си хора. Маските са вече доставени и раздадени.

-          Изследвате ли ситуацията със заразата от гледна точка на влиянието ѝ върху отбраната и ВС и ще излезете ли с определени изводи или препоръки в това отношение?

-          Да, ИПИО с директор проф. д-р Митко Стойков следи ситуацията от самото начало. Естествено, заразата и обстановката влияят върху националната сигурност като цяло, както и върху нейните отделни елементи. Ще излезем с конкретни анализи, а препоръките на нашите учени ще предоставим на МО. ВА има възможност да приеме работата на Национален ситуационен център със своята експертиза. Освен с нея, разполагаме с база и с опит да провеждаме учения. Осигуряваме работни станции, в които представители на различни ведомства могат да работят в екип. Неотдавна проведохме учение на ЕС за България – за управление на кризи.

-          Разбрахме, че на 14-ти април няма да има традиционното тържествено отбелязване на патронния празник на ВА? Вероятно замисляте нетрадиционно отбелязване?

-          Да, това се налага заради извънредното положение. ВА ще остане солидарна с гражданите и ще спази мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса. Разбира се, ръководството ще положи цветя на паметника на нашия патрон Георги Раковски в знак на признателност към неговото дело. Както пише в книгата Еклисиаст на Стария Завет, „Всичко си има време, време има за всяка работа“…! Е, така ще бъдем още по-амбицирани да организираме чудесен празник по повод на 200-годишнината от рождението на нашия патрон през 2021 г.! Сега обаче са наред Цветница и най-големият християнски празник Великден, с които искам да поздравя Вашите читатели, но и да призова нашите студенти, слушатели, преподаватели и служители да ги почетат вкъщи! Ще дойде време отново да ги празнуваме както си знаем, трябва да вярваме в това!