Фронтоваците не се предават, сами търсят своето място в обществото

23.11.2010 г. Фронтоваците не се предават, сами търсят своето място в обществото

 

През 2011 г. амбициите за полезна родолюбива дейност не са по-малки, стана ясно на последното заседание на ръководството на Съюза на ветераните от войните.

Спирдон Спирдонов 

През 2010 г. Съюзът на ветераните от войните организира изпълнението на Програма за честване на 65-годишнина от победата над хитлерофашизма, проведе отчетно-изборна кампания и своя осми конгрес. Това посочи председателят на военно-патриотичната организация д-р Тодор Анастасов на последния пленум на Централния управителен съвет (ЦУС). В своя доклад той направи равносметка на свършеното от юли, когато се проведе Осмият конгрес на Съюза на ветераните от войните.

В началото на форума

бяха връчени юбилейни медали

във връзка с 65 години от края на Втората световна война. С престижното отличие бяха удостоени генерал от резерва Михо Михов, писателите Драгомир Шопов, Георги Георгиев и Цоко Гергов и членове на ЦУС. Този медал, който е учреден от Националния инициативен комитета за отбелязване на годишнината, се връчва в цялата страна на ветерани от войните и изявени дейци на военно-родолюбивото дело.

Д-р Анастасов посочи някои от големите и силно въздействащи прояви, които съюзът проведе през изминалия период. Както той, така и изказващите се, подчертаваха добре организирания Събор на ветеранките от Отечествената война и потомки в гр. Хисар. Висока оценка получава и

националният ученически конкурс

в чест на 65-годишнина. Повече от 100 ученика, 30 техни учители и 15 ветерани преминаха по бойния път на Българската армия през 1944 г. в Македония и Сърбия. На българския паметник-костница край Ниш, те предадоха благодарствено писмо до ръководството на Съюза на ветераните от войните, в което пишат:”... чрез вашата идея за конкурс ние срещнахме отблизо истината за Втората световна война по един истински и различен за учебниците начин. А днес, с възможността да бъдем тук, се докоснахме на живо до историята...” Показателно е, че в конкурса участваха над 3000 ученици от цялата страна. Това е добър знак, че ветераните са необходими на младото ни поколение. Особено днес, когато българщината отстъпва на други ценности. Ние, посочва д-р Анастасов, изказваме искрена фронтова благодарност на учениците, учителите и директорите, на регионалните инспекторати по образованието и особено на МОНМ и на Инспектората по образование, без чието съдействие този конкурс не беше възможен.

Прави впечатление, че съюзът търси съвременни методи за популяризиране на своята дейност. От доклада стана ясно, че е създаден сайт в Интернет, на който вече се публикуват материали и снимки.  

Социалната дейност

е едно от основните направления, бе посочено в доклада. По-голямата част от живите фронтоваци не са в добро здравословно състояние и съюзът търси възможности за тяхното подпомагане. Един от пътищата са промени в различни закони и нормативни актове. По тази причина се планират разговори и сключването на споразумения с различни министерства и ведомства, като тези на отбраната, финансите, здравеопазването, транспорта, труда и социалната политика.  ЦУС е подготвил справочник с нормативни документи, отнасящи се до ветераните и възрастните хора, извадки от наредби и указания за лечението и отдиха в балнеосанаториумите и почивните станции.  През юли следващата година ще има пленум специално по социалната дейност. През март ЦУС ще заседава по въпросите на военно-родолюбивата дейност.

Председателят на съюза посочи като слабост прекъснатата през тази година практика да се провеждат съвещания на ръководствата на военно-патриотичните организации с Министерството на отбраната, което според него е по вина на ведомството. Той напомни на присъстващите, че жалби и молби от съюзни ръководства и ветерани до президента, Министерския съвет, Народното събрание, министерства и агенции, се изпращат след съгласуване с Изпълнителното бюро на съюза. Като осъдителни, бяха определени проявите на някои ветерани, които са отправили предложенияа за премахване на законови привилегии и неаргументирано са сигнализирали за финансови нарушения за период, проверяван от Сметната палата.

ЦУС прие план за работата

през следващата година,

от който става ясно, че амбициите за полезна родолюбива дейност не са по-малки. Съюзът ще се включи в отбелязването на 1330-годишнина тот създаването на българската държава. Той започва подготовка за достойно честване на 100-годишнината от Балканската война. Голяма част от усилията ще бъдат насочени за поддържане на съществуващите и изграждане на нови военни паметници. Не е подценена и издателската дейност, която ще остави на поколеинята спомените на тези, които са защитавали с оръжие България в годините на Втората световна война.

На снимката: Д-р Тодор Анастасов връчва юбилеен медал на писателя Драгомир Шопов.

Снимка Димитър Бебенов