МО решава въпроса с предоставянето на имоти за военно-патриотичните съюзи и организации

23.11.2010 г. МО решава въпроса с предоставянето на имоти за военно-патриотичните съюзи и организации

Стремежът ни е да бъдем максимално полезни, казва заместник-министърът на отбраната Августина Цветкова

Спирдон Спирдонов

Това стана ясно на днешната среща. Заместник-министърът на отбраната Августина Цветкова, изпълнителният директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” Мария Димчева и директорът на главна дирекция „Военна инфраструктура” в МО Румен Кисьов обсъдиха с представители на военно-патриотични съюзи и организации реда, условията и процедурата по предоставяне на имоти - частна държавна собственост, в управление на министерството. Разговорите бяха на основата на законите за отбраната и Въоръжените сили и на държавната собственост. Участваха ръководствата на Сдружението на жените в армията, СОСЗР, Съюза на ветераните от войните, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и родолюбиво войнство и гражданство, КООСО и Съюза на военноинвалидните кооперации.

Ползването на имоти за офиси ще става със сключване на договори с фиксиран наем, както е по Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, включително и във военните клубове. Това не се отнася единствено за Съюза на ветераните от войните, които по техния закон получават безвъзмездно помещения от МО и общините. Уточнено бе, че за мероприятия военните клубове могат да се използват по определения ред безплатно. Заместник-министър Цветкова бе категорична, че МО има желание максимално да подпомогне съюзите и организациите, което, разбира се, не би могло да стане в нарушение на законите. Освен това бе уточнено, че до няколко дни ще бъде съгласуван план за съвместна работа през следващата година.