Генерал-майор Цанко Стойков: Първите четирима пилоти на F-16 заминават за САЩ през юни

26.05.2020 г. Генерал-майор Цанко Стойков: Първите четирима пилоти на F-16 заминават за САЩ през юни

 През 2023–2025 г. подписваме договор за доставката на вторите 8 изтребителя, казва командирът на  Военновъздушните сили

Интервю на Андрей Рангелов, в. „Българска армия“


– Г-н генерал-майор, какви са актуалните задачи, които решават Военновъздушните сили (ВВС) в момента, седмица след отпадането на извънредното положение?

– Въпреки негативното влияние, което пандемията Covid-19 оказва в много сектори на политическия и икономическия живот не само в страната, но и в глобален мащаб, българските ВВС продължават да изпълняват своите основни и допълнителни функционални задължения без прекъсване. Продължава носенето на денонощно бойно дежурство за Air Policing и за аварийно-спасителното осигуряване. Поддържа се и непрекъсната готовност от транспортната авиация за изпълнение на санитарно-транспортни задачи.
Предстоящи задачи, които ВВС решават, седмица след отпадане на извънредното положение в условията на извънредна епидемиологична обстановка, са подготовка и участие в провеждането на бойни стрелби с преносими зенитно-ракетни комплекси, възстановяване и поддържане на подготовката над море на екипажи от вертолетната, щурмовата и учебната авиация (с участие на определените за обучение в САЩ пилоти). В момента протича процес на планиране и подготовка на:
– бойни стрелби на изтребителната авиация с ракети „въздух–въздух”, денем и нощем;
– бойни стрелби на ударната авиация с неуправляеми ракети и артилерийско въоръжение ракети, денем по надводни цели; 
– изпълнение от транспортната авиация на десантиране по парашутен способ над суша, денем и нощем, както и изпълнение на полети нощем от летище Балчик с ограничено използване на средствата за навигация.
– Какви основни противоепидемични мерки спазва личният състав на ВВС по време на пандемията? 
– Войсковият живот във военните формирования е организиран в съответствие с указанията на началника на Националния оперативен щаб. Въведени са практики за дезинфекция на работните помещения и за опазване на здравето на личния състав. Бяха ограничени и някои дейности, свързани с масово участие на военнослужещи, като например лагер-школи. Мерките са изключително ефективни, като решаващ фактор за ограничаване на разпространението на епидемията е високото ниво на дисциплина сред личния състав на ВВС.
– По време на извънредното положение ВВС изпълниха полети за медицинска евакуация, а на 6 май участваха и в демонстрация на способности за празника на армията. Как оценявате представянето на военнослужещите от ВВС?
– Във връзка с използването на военни въздухоплавателни средства в мирно време за нуждите на правителствени и неправителствени институции и организации продължи изпълнението на специални полети за оказване на помощ на населението. На 2 февруари екипаж на ВВС изпълни специални полети за осигуряване на авиомедицинска евакуация на български граждани (студенти, учещи в Ухан, КНР) от авиобаза Истрес, Франция, до България. Тези полети се изпълниха в пълен синхрон с медицинските екипи от ВМА, както и в тясна координация с нашите френски партньори. След въвеждане на извънредното положение в България на 18 и 19 март екипажи на ВВС изпълниха специални полети за срочно транспортиране на курсанти от НВУ „Васил Левски”, участващи в обучение по програмата „ЕРАЗЪМ” от Рига (Латвия), Варшава (Полша), Виена (Австрия) и Загреб (Хърватия) до България. Във взаимодействие с Министерство на външните работи беше организирано транспортирането с тези полети и на цивилни граждани до България. На 26 март със самолет C-27J от Косово до България и по обратния маршрут на 7 май с вертолет AS-532AL бяха транспортирани български военнослужещи, за които имаше съмнение, че са заразени с COVID-19. На 6 май ВВС отбелязаха Деня на храбростта и Празник на Българската армия с демонстрации на бойни способности от летателни екипажи и авиационна техника от различните родове авиация на летище Граф Игнатиево, както и чрез осигуряване на представянето на подразделения от Силите за специални операции на УЦ „Црънча”. 
– Г-н генерал-майор, какво се прави в момента по проекта за новите изтребители F-16 Block 70? Кога може да се мисли за покупката на вторите осем самолета, за да оформим цяла ескадрила?
– Определени са пилотите, които ще бъдат обучени в САЩ. През юни предстои заминаването на първите четирима. Партньорите от САЩ разработиха програмите за обучение и осигуриха още шест слота за обучение през финансовата (за САЩ) 2021 г. Планирано е първите осем пилоти да завършат обучението си към момента на доставката на първите самолети през 2023 г. Предстои определянето на осигуряващия състав, който да премине обучение в САЩ.
Успоредно се работи и по определяне на необходимата инфраструктура за осигуряване на експлоатацията на новата бойна платформа, нейното разполагане и техническите изисквания. Фирмата производител – Lockheed Martin, заяви официално, че няма да спира производствения процес поради разпространението на COVID-19 и поточните линии ще работят съгласно производствените планове.
Представителите на Lockheed Martin заявиха официално чрез офиса за военно сътрудничество към Посолството на САЩ в България, че не се очаква промяна в договорените срокове за доставка на самолетите. Вторите осем самолета трябва да заменят МиГ-29 при неговото отхождане поради изтичане на назначения срок на служба. Отчитайки, че срокът за производство е около три години, е необходимо в периода 2023–2025 г. да бъде подписан договор за тяхната доставка. 
– Кои други проекти във ВВС предстои да се изпълнят скоро?
– ВВС инициираха проект за придобиване на нови типове зенитно-ракетно въоръжение, в който е планирано придобиването на ЗРК със среден и малък обсег на действие в периода 2025–2032 г. Планирано е до 2021 г. извършване на ремонтни дейности на ЗРК С-300 с опция за последваща модернизация. Конкретните насоки за модернизиране към настоящия момент са свързани с придобиване на тактически линии за пренос на глас и данни и със системата за опознаване „свой–чужд”. ВВС са водеща структура за реализацията на проект „Придобиване на нови трикоординатни радара”. Предвижда се придобиване на 7 броя трикоординатни радара, от които 5 за далечно откриване и 2 за близко откриване. Освен доставката на радарите се предвижда да бъде осъществена и първоначална интегрирана логистична поддръжка. В близко бъдеще се очаква да бъде изготвен Проект за инвестиционен разход по проекта. ВВС са част и от проект „Въвеждане на техническо опознаване „Свой– чужд” в Режим 5 на военни платформи от Въоръжените сили на Република България”. Проектът е мащабен и обхваща декларираните военни формирования и платформи от Въоръжените сили с висока степен на готовност и радарните системи, предаващи информация в Интегрираната система за ПВО и ПРО на НАТО.

 – Какви новости очакват ВВС от Стратегическия преглед на отбраната, чието изготвяне е пред завършване?
– Новостите са основно в посока на придобиване на реални бойни способности, които да позволят на ВВС ефективно изпълнение на конституционните им задължения и реален принос към колективната отбрана на Алианса. Усилията се очаква да бъдат насочени към реализиране на проектите за придобиване на нова техника и въоръжение, като приоритетно се залага на финализирането на проектната документация за придобиването на нови трикоординатни радари и реализацията на втората част от проекта „Придобиване на нов тип боен самолет”. За осигуряването на експлоатацията на първите 8 самолета F-16 Block 70 предстоят дейности по изграждане на необходимата инфраструктура, обучение на пилоти и наземен персонал.
Реализирането на тези два проекта ще повиши оперативната съвместимост на българските ВВС и ще ни изведе на качествено ново технологичното равнище.
– Какво ще препоръчате на личния състав на ВВС сега, в новото начало след пандемията?
– Една латинска мъдрост гласи: „Позволено е да се учиш и от неприятностите”. Уважаеми колеги, нека настоящото трудно време да ни направи още по-силни и стойностни хора, преосмислили ценностите в живота. Нека небето ни да бъде мирно, нека в здраве и сплотеност вървим напред! ете дръзки, но и дисциплинирани, за да доказвате всекидневно своята преданост към Родината!

Некомплектът не достига критични стойности
Въпреки че като цяло некомплектът във ВВС не достига критични стойности, същият оказва неблагоприятен ефект върху работата, като това произтича от неравномерното му разпределение при различните категории военнослужещи и по регионите на дислокация на военните формирования, заяви генерал-майор Стойков. По думите му тепърва предстои да се разбере как на практика ще се отразят на човешкия потенциал на BBC приетите неотдавна промени в ЗОВС.
По думите на командира на ВВС може да се очаква увеличаването на възрастта за приемане на военна служба до 40 години да доведе до разширяване на кръга на потенциалните кандидати, най-вече за попълване на вакантните войнишки длъжности. Според него увеличаването с 3 години на службата на военнослужещите пък е наложено поради ограничения положителен ефект от досегашните положени усилия за справяне с некомплекта.  „Временното задържане на отхода на военнослужещите ще повлияе благоприятно на комплектуването, предимно в краткосрочен план, в рамките до 2–3 г. Следва да се отчита обаче, че тези мерки ще имат и негативни последици по отношение на мотивирането на по-младшия състав да полага усилия за кадровото си развитие. Понастоящем наличието на такава мотивация не е на необходимото ниво, като причината за това е неправилно да се търси единствено в самите военнослужещи, а също така и в кадровата работа на техните командири”, посочи генерал-майор Стойков.
Той сподели още, че въвеждането на ротация на старши офицери на период от 4 години е свързано с даването на възможност за преодоляване на част от неблагоприятните последици вследствие на продължителното заемане на една и съща длъжност от военнослужещите. От една страна, това води до неефективно изпълнение на техните функционални задължения, а от друга страна, невъзможността за кариерно развитие на потенциалните кандидати за заемане на тези длъжности поражда загуба на мотивация за служба на съответните военнослужещи, изтъкна генерал-майор Стойков. Той подчерта също, че ВВС прилагат мерките от социалния пакет, предназначен за военнослужещите, съобразно конкретните обстоятелства.

Горещи лято и есен в небето на България
Предстоящите лято и есен се очертава да са горещи заради ученията на ВВС в небето на България. Основни прояви на авиацията са: летателна тренировка на самолети С-27J (European Spartan Exercise 2020), съвместна летателна тренировка „Тракийско лято 2020”, летателната тренировка „Тракийскa пепелянка 2020”, съвместните учения по Air Policing, съответно с Румъния – Blue Bridge 2020 и с Гърция – Green Bridge 2020. Предстоят и планиращи прояви за учението Defender 21.
В дните от 8 до 12 юни на Зенитния полигон на ВВС „Шабла” ще се проведат отстрели, експериментални и бойни стрелби по въздушни и надводни цели с авиационни формирования от ВВС. По същото време на полигона– стрелби с ПЗРК „Стрела” 2М4 ще проведат и формирования от СВ, ВВС, ВМС и СКСО, заяви генерал-майор Стойков.
Летателната тренировка на самолети С-27J (European Spartan Exercise 2020) е насрочена за периода 6–17 юли на летище Пловдив. В нея ще участват самолети С-27J и личен състав от Италия, Литва, Румъния и Словакия, както и представители на Европейската агенция по отбрана. Заради пандемията е възможно тренировката да се препланира за времето от 28 септември до 9 октомври.
Летателната тренировка „Тракийско лято 2020” е планирана за периода юли–октомври с участието на личен състав и техника от 3-та и 24-та авиобаза, както и от 1-ва зенитно-ракетна база.
Друга летателна тренировка – „Тракийскa пепелянка 2020” ще се състои от 14 до 25 септември и ще включва сили и средства от България, Гърция, Румъния, САЩ, а по възможност и Канада. Успоредно с тази проява ще се състоят и съвместни учения по Air Policing, съответно с Румъния – Blue Bridge 2020, и с Гърция – Green Bridge 2020.
Следим развитието на ситуацията с COVID-19, за да организираме подготовката на летателен състав от ВВС на симулатор на вертолети Ми-17 и Ми-24 в Република Северна Македония и на симулатор на самолет МиГ-29 в Сърбия, каза генерал-майор Стойков.
Заради пандемията се е наложило да бъдат отменени компютърно подпомагани команднощабни учения с авиационни ескадрили от в. ф. 32040 – Крумово, и в. ф. 26030 – Безмер, и подготовката на специалистите по ЯХБЗ.
От 12 до 14 май ВВС участваха в тактическо учение със зенитно-ракетния дивизион на 61-ва механизирана бригада „Зенит 2020”. 
Планирано е участието на ВВС и в тактическото учение на ВМС „Черно Море 2020” от 8 до 13 юни в учението „Бриз 2020” от 10 до 19 юли, в тактическото учение с 61-ва бригада от СВ „Балканска стена 2020” от 19 до 30 октомври и в тактико-специално учение на СКСО през ноември.
Зенитно-ракетните войски ще проведат дивизионни тактически учения. Очаква се потвърждение от Литва за провеждането на международното учение на наземно базирани средства на ПВО на страните – членки на НАТО, TOBRUQ LEGACY 2020, планирано за периода август–септември.
Личният състав от Радиотехнически войски (РТВ) участват активно във всички съвместни тренировки и учения през годината. През следващите месеци са планирани три тактически учения с радиотехнически формирования от състава на ВВС, както и участие на РТВ със сили и средства в ТУБС-2020. Силите за комуникационна, информационна и навигационна поддръжка (КИНП) участват по два пъти годишно в Комплексни тренировки по каналообразуване и Комплексни тренировки на комуникационно-информационната система (КИС) на Българската армия под ръководството на СКС и Дирекция „КИС”. Формированията за КИНП и логистика са ангажирани във всички учения, тренировки и подготовки, в които участват ВВС, каза генерал-майор Стойков.