Имаме надеждна защита за бойни бронирани машини

29.08.2020 г. Имаме надеждна защита за бойни бронирани машини

 В България бяхме поканени да предложим нашата многофункционална система за самозащита MUSS  за проекта „Придобиване на бронирани машини и техника за изграждане на батальонни бойни групи на механизирана бригада“, за което се проведоха поредица от срещи и демонстрации, казва в интервю за Otbrana.com г-н Невен Тиквица, член на екипа за международни продажби на HENSOLDT и директор Продажби за Централна и Източна Европа. Като такъв, подкрепям развитието на бизнеса, както и продажбите в България за цялостното портфолио на HENSOLDT, посочва той

Спирдон Спирдонов

Г-н Невен Тиквица, кои са основните критерии, които влияят върху избора на клиентите по целия свят за системи за активна защита (APS) за бронираните машини?

Изборът на системи за активна защита (APS) до голяма степен зависи от опита и от съответната военна доктрина. Ще спомена някои от основните фактори, които влияят върху решението. Системата не бива да влошава, т.е. да влияе неблагоприятно върху  оперативната роля и способностите на машината. Тя трябва да осигурява 360 - градусово покритие или всички посочи, откъдето идват заплахите. Системата следва да открива, проследява и неутрализира заплахи от всякакъв тип снаряди, които машината може да срещне на бойното поле. И, разбира се, да осигурява адекватно противодействие, като не причинява щети на екипажа, машината и уязвимите устройства и точки по нея. От значение са спецификациите за минимални размер, тегло и за мощност (SWaP). Външните компоненти не бива да увеличават профила на машината, да блокират или затрудняват достъпа или функционирането на съществуващите люкове, наблюдателни устройства и въоръжение. Вътрешните не трябва да изместват съществуващите бойни товари и системи и да нямат допълнително въздействие върху околната среда. Ефективността на разходите е ключов фактор. Както първоначалните, така и тези през целия жизнен цикъл трябва да бъдат оптимални. Необходимо е APS да са модулни с отворена архитектура и готови да интегрират допълнителни сензори и мерки за противодействие,  според ограниченията на съответната платформа и с определено ниво на защита.

Бихте ли описали системата HENSOLDT MUSS® APS, която вече е на пехотната бойна машина PUMA IFV в немската армия и какви са нейните основни характеристики?   

MUSS® е система за активна защита (APS) на основата на пасивно разпознаване (PD) с ефекта Soft Kill (SK), осигуряваща основен защитен слой срещу противотанкови управляеми ракети (ATGM) и лазерни (насочени) заплахи (LT). Тя се състои основно от два пасивни сензора, ракетна предупредителна система (MW) и лазерна предупредителна система (LW), с две противодействия - 360-градусов въртящ се заглушител (IRJ) и насочващ се димен дозатор (DSD). Системата предоставя модулно, гъвкаво, лесно за инсталиране и рентабилно решение за клиента. Модулната архитектура на системата улеснява конфигурирането й за специфични ергономики и експлоатационни изисквания на превозното средство, като комбинира избрани подсистеми за постигане на желания ефект. MUSS е система, монтирана на SPz PUMA, най-модерната пехотна бойна машина (IFV) от бронираните пехотни бригади на Бундесвера. MUSS е проектирана да осигурява защита на SPz PUMA.

Кои са основните й характеристики?

Ще посоча някои от тях. Системата е модулна и мащабируема за различни типове машини (колесни и верижни бронирани машини) и експлоатационни изисквания за цялостна защита.
Предимства са спецификациите за размер, тегло и мощност. Невъзможно е да бъде открита и заглушавана. Предоставя възможности за леснно интегриране. Допълва традиционните Hard Kill APS. HK APS защитата е само срещу определени заплахи, а не срещу всички RPG. Към продукта се осигурява интерфейс към Hard Kill Effector, лазерно заглушаване и заслепяване, сензор за проследяване и потвърждение, интегриране в системата за наблюдение и C2, и оперативна съвместимост на платформата.

Кои са основните разлики между решенията Hard Kill (HK) и Soft Kill (SK)? И какви са според Вас глобалните тенденции в предпочитанията на клиентите?

Системите за активна защита APS могат да бъдат класифицирани като системи „Soft Kill“, предназначени да предотвратят заплаха, насочена към машината, докато системите „Hard Kill“ са проектирани да използват директна експлозивна сила за унищожаване  (отклоняване )  и деградиране на идващите снаряди. Основните различия между двете са естеството на сензорите, използвани за откриване и проследяване на заплахи - пасивни спрямо активни, и вида на противодействащите мерки, използвани за неутрализиране на заплахата. И двете системи отстраняват заплахата преди удара, Soft Kill чрез EO Jammer (или с лазерно заслепяване) или с помощта на затъмняване (Obscuration), а Hard Kill системата - чрез противокинетичен ефект, използвайки множество експлозивно образувани снаряди (MEFP), за да унищожи  (отклони )  и деградира всяка заплаха. При тези армии, които вече са тествали, а в някои случаи дори са монтирали, Hard Kill - системи като междинно решение, има доста предизвикателства. Те са свързани с технологичната готовност и зрелостта на тези системи, значителните ограничения за интегриране и експлоатационните ограничения, съчетани с проблемите при използване, което ги кара да преразгледат избораа си. Опитът на потребителите с Hard Kill - решения изглежда предизвиква интерес към възприемането на еволюционен модулен подход, в основата на който стоят Soft Kill - системи и постепенно върху него се изграждат способности.  Т.е. германската армия призна предимствата на защитата с многопластов подход. Срещу противотанковите управляеми ракети ATGM, където бронята не е достатъчна, те използват системата MUSS. Съответно, пехотната бойна машина PUMA IFV е проектирана в две стъпки: със защитна броня от ниво A, която може да предпази от балистични заплахи, тежи 31,45 тона и може да бъде транспортирана по въздух в Airbus A400M, снабдена с MUSS; с повишена защитна броня от ниво С, която може да предпазва от RPG и ктежи около 43 тона, също снабдена с MUSS.

Въоръжени сили в света сега осъзнават необходимостта от мащабируеми и модулни

решения, които могат да бъдат конфигурирани според ограниченията или оперативните

възможности на платформата.

Какво е Вашето мнение за българския пазар, какви са Вашите планове за представяне на системата MUSS на българските клиенти?

България, като държава от ЕС и член на НАТО, е неразделна част от политиката за отбрана и сигурност в Европа. Поради това е изправена пред множество задачи, за което са нужни съвременни и най-модерни решения. Една от от тях със сигурност е модернизацията в отбранителния сектор, където трябва да се спазват стандартите на НАТО. HENSOLDT предлага широка гама от съвместими и сертифицирани от НАТО решения и продукти в различни отбранителни проекти по целия свят без участието на Международните правила за движение на оръжия ITAR. В България бяхме поканени да предложим нашата многофункционална система за самозащита MUSS за проекта „Придобиване на бронирани машини и техника за изграждане на батальонни бойни групи на механизирана бригада“, за което се проведоха поредица от срещи, работни срещи и демонстрации. Също така в началото на тази година HENSOLDT организира бизнес форум в Информационния център на Министерството на отбраната, където проведохме технически дискусии с представители на българската индустрия. В HENSOLDT вярваме, че българското промишлено ноу-хау е добавена стойност не само към този проект, но и към други проекти в световен мащаб, и затова трябва да се вземе под внимание