Предстои историческа военна клетва на курсанти първокурсници на ВВВУ

27.09.2020 г. Предстои историческа военна клетва на курсанти първокурсници на ВВВУ

 Командването на училището ще отличи петима преподаватели по повод откриването на академичната година. Министърът на отбраната Красимир Кракачанов ще приветства участниците в ритуала.

Валя Минкова

Министърът на отбраната Красимир Кракачанов ще участва  утре в тържествения ритуал по полагане на военна клетва  и откриване на академичната учебна година във ВВВУ „Георги Бенковски“. В присъствието на министъра, родители и гости, първокурсниците курсанти от ВВВУ „ Георги Бенковски“ ще положат най-важната клетва в живота си – в служба  на род и Родина.

В първите два випуска на възроденото ВВВУ – „Випуск 2024“ и „Випуск 2025“ са приети 41 курсанти/почти двойно в сравнение с миналата учебна година/ , от които 6 девойки .

Курсантите ще се обучават по 7 специализации . Те идват в авиационната Алма матер от 12 града. Най-много са от Плевен – 12 , следвани от Пловдив- 9 , София , Ямбол. Хасково и Враца се представят с по едно момиче.

Студенти ОКС „Бакалавър“-редовна и задочна форма на обучение  ще се обучават в 4 специалности , а в задочна форма  студенти ОКС „ Магистър „ ще надграждат знанията си също по 4 специалности.

Професионалният сержантски колеж прие кадети по две специалности.

Настоящите випуски ще останат в историята на Училището и с факта, че  произнасят свещените клетвени слова 140 години след  като Великото народно събрание гласува и приема Закона за земание на новобранци в българската армия. Определен е и първият текст на военната клетва за постъпващите в редовете й.

Командването на ВВВУ „ Георги Бенковски“ ще отличи петима преподаватели, които са оставили трайна диря в най-новата история на Училището.

НАГРАДИ НА ДЪЛГОГОДИШНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ от ВВВУ „ Георги Бенковски“

ДОЦЕНТ Д-Р ИНЖ. БОРИСЛАВ ДОДЕВ – 48 години в авиацията – от курсант до Декан на факултет „Авиационен“, преподавател по основни дисциплини от теория на авиационните двигатели

ДОЦЕНТ Д-Р ИНЖ. ТЕНЧО КОСТОВ – 49 години в авиацията – от курсант до два мандата заместник декан на факултет „Авиационен“ , преподавател по дисциплини от областта на  радиоелектрониката

ДОЦЕНТ Д-Р ИНЖ. СТОИМЕН КАРЕМОВ –летец-пилот 1 клас с 3000 ч. нальот , командир на ескадрила , 49 години преподавателска дейност по дисциплини в областта на тактика на ВВС и родовите войски

ДОЦЕНТ Д-Р ДОНКО ОБРЕШКОВ – с 49 години в авиацията – от старшина –школник до преподавател по физика , чийто обучаеми достойно представят Училището на олимпиади по физика

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ Д-Р ИНЖ.САШКА ИВАНОВА – 40 години преподавател в Училището по основни дисциплини от теория на комуникационната техника