Всички зенитно-ракетни комплекси са боеготови

30.09.2020 г. Всички зенитно-ракетни комплекси са боеготови

 Работим по проект за придобиване на нови, казва командирът на Първа зенитно-ракетна база полковник Валери Ценов, по повод 60-годишнина от създаването на Зенитно-ракетните войски и празника на базата – 1 октомври.

Спирдон Спирдонов

-          Г-н полковник, с какво самочувствие командването и личният състав на базата посрещат празника?

-          Посрещаме празника с гордост и самочувствие, че сме съхранили завета и продължили достойно делото на нашите предшественици. Но също така и с вяра, че след много години на тежки предизвикателства за войските вече вървим по правилния път на развитие. Дългоочакваното обновяване на Зенитно-ракетни войски вече е осъзната необходимост и сред ръководството на армията ни. Налице е разбирането, че боеспособните, маневрени, високоефективни и всестранно осигурени сили за защита на въздушните граници на Отечеството са наши отговорности и дълг! Както към идеалите и отдадеността на пионерите-създатели на войските, така и към народа и Родината ни!

-          -Бихте ли припомнили накратко развитието на Зенитно-ракетните войски у нас?

-          За историята на Зенитно-ракетните войски от състава на Военновъздушните сили на Република България може да се говори много. Тя е белязана от забележително пионерство и иновации, от разнообразни предизвикателства, от куп паметни моменти и постижения. Ала преди всичко е летопис на човешки геройства и победи на духа.

Защото зад граденото и постигнато през изминалите шест десетилетия стои едно многохилядно войнство от мъже и жени, отдало сили и младост, душа и сърце, за да гарантира чистото, мирно небе на нашите Род и Родина.

Тези поколения стоически понесоха несгодите на началното развръщане на войските. Изтърпяха геройски капризите на времето и сезоните и спартанските битови условия. Прегърнаха службата в труднодостъпни райони, далеч от дом и удобствата на цивилизацията. Примириха се със скритостта на „втория план”, диктуван от секретността. Бяха воини, но и строители, техници, но и новатори. Строга стража на въздушните простори, но и сплотено професионално семейство.

Те доказваха умения и бойно майсторство на полигоните в казахстанските степи и край морето на Шабла. Укрепваха и развиваха войските в суровите години на Студената война. Устояха на икономическите и политически трусове в страната ни след 1989 г.  и на последвалите трансформации във въоръжените сили. Уви, с цената на сериозно редуциране на щата и техниката, на забавяне на модернизацията, но не и за сметка на боеготовността! Привежданията в бойна готовност през тези шест десетилетия са безбройни, но няма случай, в който нормативите за реакция да не са били спазени и дежурните ракети готови за пуск.

С постиганото доказваме, че ЗРВ са надежден щит на родното небе. Изкован и закаляван от личните жертви, всеотдайността и професионализма на градилите и съграждащите днес противовъздушната отбрана на България.

-          Какво е мястото на базата в мисията на Въоръжените сили за отбрана на страната?

-          Базата е ангажирана и по трите мисии на въоръжените сили, но мисията за отбрана на страната е основната. По нея тя е ангажирана с  носене на постоянно бойно дежурство, участие в учения и с произтичащите от това задачи.

По мисията за подкрепа на международния мир и сигурност в момента базата няма конкретни отговорности зад граница. Единствено отделни военнослужещи от състава на нашите формирования участват в контингенти зад граница. Във връзка с поетия от страната ни ангажимент по пакета „Цели за способностите на НАТО” подготвяме за сертифициране зенитно-ракетно формирование, въоръжено с комплекс със среден обсег. То трябва да е способно при нужда да изпълнява задачи в конфликтни точки.   

По третата мисия за оказване на помощ на населението при бедствия и аварии поддържаме формирование за оказване на помощ при зимни условия, което се активира при усложнена зимна обстановка. При природни бедствия или за гасене на пожари  личният състав на всички наши формирования  има готовност да се включи. Последно наше формирование от района на Стара Загора взе активно участие в потушаването на огненото бедствие край Полски градец.

След възникване на ситуацията с пандемията от COVID-19 разработихме и планове за оказване на съдействие на органите на реда с участие в организиране и подпомагане на КПП-та. Във връзка с кризата с водоснабдяването на Перник е изготвен и план за оказване на помощ на населението чрез доставяне на вода.

-          Къде поставяте акцент при подготовката на командирите, щабовете и останалия личен състав?

-          В търсене на нови начин на подготовка. Неотдавна например разработихме ново ръководство за планиране на ученията, където самия начин на планиране и оценка са малко по-конкретни от досегашните. При него се оценяват по-обективно действията на всеки един военнослужещ и съответно той знае с какво се е справил. От миналата година възобновихме провеждането на нощни стрелби с нашите ЗРК. Имаме идея за „рестарт” на подготовката за поразяване на надводна цел с комплексите. Освен това при следващите мащабни стрелби на полигон Шабла догодина се надяваме да осъществим съвместни бойни пускове с американски разчети по тяхна мишена, която ще е нов тип цел за нас. Също така по-голяма ангажираност на хората и избягване на рутината. Защото, когато човек е свикнал да прави едно и също нещо, в един момент започва да греши. Стремим се да създаваме нови тактически ситуации, за да провокираме мислене в разчетите.

-          Успявате ли да преодолеете проблемите, свързани с недостига на военнослужещи?

-          Както при останалите формирования от БА, така и при тези от състава на Базата проблемът с некомплекта на личен състав е налице. Имаме много незаети места за войници, но и недостиг на офицери.  Но както навсякъде във въоръжените сили сме се мобилизирали и се справяме с наличния личен състав. През всяка от последните 2-3 години се провеждат такива конкурси  и в резултат има постъпили военнослужещи на работа. За съжаление в някои от тях на Базата бяха отпуснати по-малко места от свободните бройки, а други планирани конкурси, по различни причини, не се състояха. Очаква се занапред такива да бъдат провеждани по-често и да се децентрализира начина на осъществяването им, като самите формирования да могат да ги обявяват самостоятелно.

-          Има ли обявени конкурси?

През тази година са обявени 216 войнишки длъжности във Военновъздушните сили (ВВС) за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.  От тях  134  са за войнишки длъжности във военните формирования на ВВС в Божурище,  София,  Медковец, Банкя, Костинброд и Долна Митрополия. Те са основно за електромеханици, планшетисти, радиомеханици, радиотелеграфисти, шофьори, помощник-готвачи, охранители и др. Кандидатите трябва да кандидатстват чрез структурите на Централното военно окръжие до 30 октомври 2020 г. Конкурсът ще се проведе във военните формирования на ВВС в периода 11 – 29 януари 2021 г.

Също така целенасочено правим агитация сред нашите военнослужещи потърсят сред близки, познати и приятели млади хора, подходящи за тези длъжности във формированията ни. И отклик има Затова съм оптимист, че при този конкурс ще запълним по-голяма част от некомплекта си. Само преди дни Базата участва с техника и личен състав и в откриването на тазгодишната кампания „Бъди войник“ в Добрич. Оптимист съм, че с нейна помощ също ще засилим интереса на младите към военната професия и до няколко години този некомплект ще бъде преодолян.

-          В Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили за 2019 г. е записано: „Зенитно-ракетните комплекси са в незадоволително състояние. Налице е технологична изостаналост на зенитно-ракетната техника и ниско ниво на оперативна съвместимост със съюзните държави от НАТО.“ Какви са перспективите за преодоляване на тази изостаналост?

-          Всички зенитно-ракетни комплекси (ЗРК), на въоръжение във формированията на 1 зрб, са напълно функционални, боеготови и носят планово бойно дежурство. Те изпълняват поставените им задачи, разчетите им са подготвени, като цяло има добре изградена система на обучение, поддръжка и експлоатацията, попълнени са със ЗИП и могат да се експлоатират в състоянието, в което са, още дълги години с малка модернизация по отношение на комуникациите и възможностите за опознаване  по стандартите на НАТО. До  придобиването на нови ЗРК, няма проблем да продължим тяхната експлоатация както правят партньорите от Алианса, притежаващи такива системи.  Разбира се, времето и технологиите днес са на друго ниво и е нормално да се търси или подмяната им със съвременни комплекси или тяхното модернизиране с цел компенсиране на това тяхно технологично изоставане, най-вече в комуникационно отношение и в областта на системите „свой-чужд”.

-          Конкретно по какъв проект работите?

-          Съгласно заповед на министъра на отбраната от май 2019 г. е създаден екип за управление и изпълнение на проект “Придобиване на зенитно-ракетни комплекси”. Съвместно с Командването на Военновъздушните сили е разработена и утвърдена концепция за развитие на способности за зенитно-ракетно прикритие. Заложеното там  трябва да се реализира в близка перспектива.

Офицери от управлението и формированията на Базата присъстваха на презентации на ЗРК в страната и в чужбина на израелски и френски компании. Запознаха с възможностите на различни комплекси със средна и близка далечина на действие, каквито се планира да бъдат придобити за модернизирането на родната система за ПВО. Те са напълно адекватни на съвременните предизвикателства и оперативно съвместими със системите на партньорите ни от НАТО и биха удовлетворили нашите нужди и изисквания.  В същото време и руски компании през м.г. презентираха възможности за ремонт на съществуващите ЗРК. През м.г. представители на концерн-производител на комплекса С-300 извършиха проверка на състоянието му и изготвиха становище за удължаване на ресурса и процеса на експлоатацията му. Очаква се да бъде сключен договор за доставка на резервни части, попълване на ЗИП-овете, обслужване на техниката и въоръжението. Ако това се осъществи, ресурсът на този ЗРК ще бъде удължен с 5 години.

-          Какво ще пожелаете на ветераните и днешния личен състав Зенитно-ракетни войски във връзка с празника?

-          На всички колеги, градили и съграждащи противовъздушната отбрана на България, искам да благодаря и изразя признателност за достойната служба! За това, че не щадихте сили и енергия, въпреки трудностите, честото неразбиране и недооценяване на Вашия труд! И, разбира се, за сплотеността, която винаги е била в основата на успеха на нашето колективно оръжие.   Нека здравето, волята и силите са винаги с Вас, а вярата в по-доброто бъдеще на нашите войски не ви напуска!   Юбилеят ни заварва пред предстоящи промени, свързани с разрастване и превъоръжаване на Зенитно-ракетните войски. Процесът е в ход и предстои да се реализира през близките години. По този начин бойните възможности на зенитно-ракетните формирования ще нарастват и те ще бъдат способни да се противопоставят на всички съвременни заплахи.