Има вариант да получим 16 самолета Ф-16 накуп

12.10.2020 г. Има вариант да получим 16 самолета Ф-16 накуп

 Генерал-майор Димитър Петров прие днес официално командването на ВВС. Преди церемонията, във връзка с неотдавнашното си посещение в САЩ с министъра на отбраната, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е казал, че се обсъждал вариантът да получим наведнъж 16 самолета Ф-16. Договарянето на стъпките по-нататък, обаче било политическо решение, т.е. на изпълнителната власт.  Надявам, че ще се възползваме от разсрочено плащане, което американската страна предлага на България, като лоялен клиент, посочил генерал-лейтенант Цанко Стойков. „Ако дойдат 16 самолета накуп, трябва да сме създали условия за 16 самолета още сега. Ако, наистина ще дойдат всички в край на 2023 и 2024 г. В момента всичко е разчетено така, че да се подготвим за 8 самолета с перспектива за още 8“, казва новият генерал-майор Димитър Петров.

Otbrana.com

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов: „Имаме подписан договор за първите Ф-16. Решението на парламента покрива 16 самолета, т.е. една пълна ескадрила. Аргументите на Локхийд Мартин по време на изложението, на американската страна са, че когато е заложена линията е нормално да се изпълни цялата поръчка. Ако не се изпълни цялата поръчка, може да се стигне до забавяне на поръчката. Естествено има други клиенти и линията да се пренестрои за друга конфигурация самолети. Предложиха дали не е по-целесъобразно да разгледаме тази възможност.“

Адмирал Ефтимов е поставил и въпроса за трикоординатните радари.  За да осигурим използването на Ф-16 е необходима обща комуникационно-информационна система, смята той. Значителният ресурс, който е отделила държавата, трябва да се превърне в реална отбранителна способност, подчертал началникът на отбраната. Това налагало да разполагаме с всички необходими компоненти. В този смисъл, посочил адмирал Ефтимов, работим комплексно с американската страна, за да придобием всички необходими компоненти, които ще могат да направят оперативни тези придобити способности.

Договарянето на стъпките занапред, свързани и с вторите 8 самолета, трябва да направи изпълнителната власт, политическото ръководство, става ясно от думите на адмирала. Естествено е да държим да имаме тези самолети, казал още той, но ние се съобразяване и с нуждите на останалите въоръжени сили.

Заместник-началникът на отбраната и досегашен командир на ВВС генерал-лейтенант Цанко Стойков: „Тук особеността е , че говорим за втория етап, който е гласуван от парламента, който е заложен, като график, вече за придобиване. От тук нататък се надявам, че ще се възползваме от разсрочено плащане, което американската страна предлага на България, като лоялен клиент. Това, от своя страна, ще облекчи натоварването на бюджета, както военния, така и като цяло на държавата.“

Новият командир на ВВС генерал-майор Димитър Петров: „Като командир на ВВС имам два основни приоритета, които не могат да бъдат разглеждани поотделно или приоритизирани. Единият, естествено, е придобиването на новия самолет и създаване на необходимите условия, за да може да бъде експлоатиран пълноценно, продължително, ефективно. За този приоритет стои доста сериозна планираща част. Също трябва да се направят сериозни стъпки и в логистичното осигуряване в бъдеще, тъй като работим по проекта в ограничено време и с ограничени ресурси, имам предвид, че всичко по подготовката за приемането на самолетите трябва да стане преди идването на първите самолети и сме притиснати от сроковете. В същото време, тъй като нямаме неограничени ресурси се налага да приоритизираме нещата, така че най-важните неща да бъдат изпълнени първи. За периода, обаче, докато изпълняваме тази подготовка, трябва да направим всичко възможно да поддържаме, даже и да развиваме нашите способности с наличната авиационна техника, за да можем да изпълняваме в пълен обем задачите към страната и към съюзниците“.

Ще имаме ли готовност, ако дойдат 16 самолета наведнъж? Генерал-майор Петров отговаря така: „Трябва да се направи точен разчет и да се съобразим с възможностите, които имаме за логистично осигуряване. Ако дойдат 16 самолета накуп, трябва да сме създали условия за 16 самолета още сега. Ако, наистина ще дойдат всички в край на 2023 и 2024 г. В момента всичко е разчетено така, че да се подготвим за 8 самолета с перспектива за още 8.“