Абсолвентите на ВВВУ „Георги Бенковски“ ще получат утре дипломите си

14.10.2020 г. Абсолвентите  на ВВВУ „Георги Бенковски“ ще получат утре дипломите си

 Валя Минкова

В навечерието на празника на авиацията и българските военновъздушни сили, абсолвентите от първия випуск след възстановяване на ВВВУ „Георги Бенковски“ ще получат дипломите си.

Началникът на училището бригаден генерал  Юлиян Радойски , в тържествена атмосфера, ще връчи дипломите на завършилите ОКС Бакалавър 25 студенти и 18 успешно дипломирали се в ОКС Магистър.

Биляна Цекова, специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ е отличникът на Випуск 2020 сред бакалаврите.

От магистрите, с най-висок успех завършва Филип Пенков, специалност „Електроника“.

Сред усвоявалите авиационните специалности са и  7 жени.

Най-младите абсолвенти са по на 23 години , а най-възрастния – на 50 години.

Отличниците ще получат и книги с историческа тематика за спомен.