ВВВУ „Георги Бенковски“ ще сътрудничи с НУ „Христо Ботев“ и ПГПЧЕ

20.10.2020 г. ВВВУ „Георги Бенковски“ ще сътрудничи с НУ „Христо Ботев“ и ПГПЧЕ

 Валя Минкова

Празникът на авиацията и Българските Военновъздушни сили е повод и за поглед към децата и младежите, които да познават миналото, настоящето и бъдещето им.

След възстановяването на ВВВУ „Георги Бенковски“, първото висше училище в плевенския регион, логично е учебните  заведения да търсят различни форми на сътрудничество с него.

Първите, които сключиха рамкови споразумения за съвместна дейност с ВВВУ „Георги Бенковски“ са ръководствата на ПГПЧЕ и НУ “Христо Ботев“.

Тържественият акт по подписване на споразуменията бе пред участниците на годишната международна конференция.

Директорът на ПГПЧЕ  г-н Юрий Тодоров и Началникът на ВВВУ „Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски положиха подписите си под рамковите споразумения.

Директорът на НУ “Христо Ботев“ г-н Цветелин Горанов подписа споразумението в присъствието на талантливите деца от ВГ „Ботевци пеят“ с ръководител г-жа Валентина Николова. Чаровниците поздравиха с песни гостите и участниците в конференцията .

Предстои реализацията на разнообразни идеи , съобразени с възрастта и интересите на децата и младежите в името на бъдещето на авиационното познание. И ВВВУ да им помогне да разперят криле и осъществят мечтите си !