Генерал-майор Михаил Попов: 202-ма бойци назначихме тази година

14.11.2020 г. Генерал-майор Михаил Попов: 202-ма бойци назначихме тази година

 В момента междуведомствената работна група по проекта за придобиване на нови бойни бронирани машини, назначена със заповед на премиера, изготвя доклад до министъра на отбраната, където ще бъде посочено класирането на участниците и предложение за допускане или недопускане до полеви тестове, казва командирът на Сухопътни войски в интервю на Евгени Генов за в. „Българска армия“.

Otbrana.com

-          Най-голямото учение на родната пехота от близо 20 г. насам „Балканска стена 2020“, което се проведе на полигона „Корен“, приключи. Какви резултати отчетохте, г-н генерал-майор? Какви изводи и поуки от него си направи командването на Сухопътни войски?

-          Въпреки че е още рано да говорим за поуки, основният извод от това учение е, че Сухопътните войски са готови да изпълнят своята основна мисия – защита на териториалната цялост на страната. Предстои да се извърши цялостен анализ на събраните по време на учението наблюдения, но първоначалните впечатления са, че с много малко пропуски основните цели, които си бяхме поставили, са постигнати. Командването на Сухопътните войски, на 61-ва механизирана бригада (мбр) и щабовете на формированията са в състояние да планират и ръководят учение с такъв мащаб, а така също и предислоцирането на формированията, участващи в операция от такъв характер. Успешно се интегрираха в рамките на бригадата придадените й формирования от родовете и специалните войски – танкови, артилерийски, инженерни, за ядрена, химическа, биологическа защита и екология, логистични и т.н. От самото начало на учението се демонстрира отлично взаимодействие с колегите от Служба „Военна полиция” и Военномедицинска академия, а по време на действията на полигона „Корен” – и с ВВС. По време на анализа ще бъдат формулирани и допуснатите слабости и съответно ще се набележат мерки за тяхното отстраняване.

-          С какво това учение бе полезно за войските, за войниците, сержантите и офицерите, и по-конкретно – за тези от 61-ва Стрямска механизирана бригада?

-          Най-голямата полза за войниците и сержантите от това учение е, че въпреки трудностите, пред които бяха изправени, те си тръгнаха от „Корен“ с чувство за добре свършена работа и повишена мотивация. По време на учението бяха създадени голям брой различни по характер ситуации, при отработването на които сержантският и войнишкият състав демонстрираха своите знания и умения, както и висок професионализъм. За офицерите най-полезно беше, че имаха възможността да видят на практика реалните резултати от своята дейност по планиране и организиране на изпълнението на различни задачи. За щаба на бригадата основни предизвикателства бяха организирането на системата за командване и управление и взаимодействието между родовете войски. По време на учението беше използвана единна информационна платформа за бърз достъп до заповедни и справочни документи, водене на видеоразговори и електронни съобщения. Един от механизираните батальони, участващ в учението, успешно предаваше видеоинформация от бойното поле до командния пункт на бригадата, където се анализираше и се вземаше адекватно решение по дадената обстановка. В условията на наситена радиоелектронна среда бригадата активно използваше системата TAC CHAT за обмен на кратки съобщения.

-          Предвижда ли се ново подобно учение в такива мащаби – с кого и кога?

-          Намерението на командването на Сухопътните войски е учение с такива мащаби да се проведе през 2022 г. или 2023 г. Очакваме бюджетът за по-следващата година да позволи да заложим в плана за подготовката на Сухопътните войски през 2022 г. провеждането на бригадно учение от такъв мащаб с 2-ра механизирана бригада.

-          Тъй като говорим за учения, какъв е планът за 2021 г. в това отношение? Ще бъде ли динамична и натоварена следващата година?

-          Следващата година се очертава като по-динамична от настоящата. Въпреки че не е планирано учение с такива мащаби, предстоят планирането и провеждането на редица учения, повечето от които ще бъдат част от предстоящите свързани учения на НАТО и командването на Сухопътните войски на САЩ за Европа STEADFAST DEFENDER 21, DEFENDER EUROPE 21 и DEFENDER 21. Сухопътните войски ще участват в две учения (NOBLE JUMP 21, SWIFT RESPONSE 21), ще проведат две тактически учения с бойни стрелби, съответно на полигона „Ново село” (BALKAN SENTINEL 21) и на полигона  „Корен” (STRIKE BACK 21), както и едно командно-щабно учение за сертифициране на щаба на 61-ва мбр, върху което и ще бъде фокусът на командването на Сухопътните войски. Извън свързаните учения е планирано и провеждането на три батальонно-тактически учения, едното от които ще бъде за сертифициране на батальон от 61-ва мбр.

-          Какви са вашите очаквания, г-н генерал-майор, за проекта за превъоръжаване на пехотата с нов тип бронирана бойна машина? Бихте ли се ангажирали с лична прогноза кога ще приключи и сега на какъв етап е?

-          По отношение на основния проект на Сухопътни войски „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“ очаквам механизираните батальони на 61-ва механизирана бригада да получат нови машини, които да осигуряват базовите способности за тези батальони. Пълни способности ще бъдат придобити след изпълнение на втория етап на проекта, както е записано в „Проекта за инвестиционен разход“, приет от Народното събрание. През втория етап ще бъдат придобити допълнителни машини за родовете войски. В момента междуведомствената работна група, назначена със заповед на премиера, изготвя доклад до министъра на отбраната. В този доклад ще бъде посочено класирането на участниците и предложение за допускане или недопускане до полеви тестове. Досега три пъти съм давал прогнози за краен срок за приключване на процеса, но и трите пъти сгреших. Поради тази причина не бих искал да се ангажирам с прогнози.

-          Не мога да не ви попитам и за проекта за модернизацията на танковете Т-72. Какви са основните му параметри?

-          Проектът за модернизация на танковете Т-72 е много важен за Сухопътни войски. Този проект ще позволи срещу относително малко финансови средства танковете да придобият съвременни способности. Проектът обхваща модернизацията на, като минимум, танковете на един танков батальон. Модернизацията включва нова система за управление на огъня, система за индикация на облъчването на танка с лазерен лъч, нова система за нощно виждане на механик-водача, система, позволяваща електрозахранване на танка при неработещ двигател, ново комуникационно оборудване и др. Доволен съм, че съвместната работа на началника на щаба на Сухопътните войски бригаден генерал Николай Караиванов и о.р. бригаден генерал Красимир Кънев дава добри резултати.

-          Има ли много вакантни места в Сухопътни войски? Какъв е процентът на неокомплектованост с кадри и къде е най-големият недостиг – при войниците, сержантите или офицерите?

-          Да, в Сухопътните войски броят на вакантните длъжности не е никак малък. Към края на октомври 2020 г. некомплектът от военнослужещи в пехотата е над 20%. Положението с окомплектоването е най-критично при младшите офицери и при войниците. От няколко години най-остър е проблемът с некомплекта в двете ни механизирани бригади.

-          Какви конкурси за попълване на войнишки места са проведени тази година, колко души са назначени и какво предстои догодина?

-          През юли тази година в Сухопътни войски проведохме конкурс в 15 гарнизона за 286 длъжности (165 първоначално обявени и 121 допълнително). Документи подадоха 321 кандидати, близо 300 от тях бяха допуснати до конкурса, а приетите на военна служба са 202. В края на ноември предстои да се проведе втори за годината конкурс за приемане на войници. Обявените места са 190, но предвид многото кандидати – над 800, сме предприели действия за допълнително обявяване на 359 длъжности. Очакванията ни са повечето от тях да бъдат попълнени. През октомври със заповед на министъра на отбраната се обявиха 48 вакантни длъжности (6 за офицери, 3 за сержанти и 39 за войници) за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) в шест гарнизона. Събеседването и класирането на кандидатите предстои да се проведе от 7 до 11 декември. В края на септември тази година със заповед на министъра на отбраната е обявен нов конкурс за 160 войнишки длъжности за Сухопътни войски. Конкурсът предстои да се проведе през втората половина на февруари 2021 г., като амбицията ни е до края на 2021 г. да проведем 3–4 конкурса за не по-малко от 800 длъжности за войници.

-          Достатъчен ли ще е бюджетът за догодина на Сухопътни войски, за да се води пълноценна и интензивна полева подготовка? Вас лично удовлетворяват ли ви заложените финансови показатели?

-          Финансова квота от военния бюджет за 2021 г. на Сухопътни войски позволява воденето на ефективна подготовка, както и изпълнението на планираните задачи по отбраната на страната, участието в мисии зад граница и подпомагането на населението при бедствия, аварии и катастрофи. На фона на сложната епидемична обстановка и произхождащите от нея финансови и икономически ограничения в страната мисля, че бюджетът за следващата година е напълно достатъчен Сухопътните войски да изпълнят планираните задачи по подготовката на формированията през следващата година. През 2021 г. е планирано участието на формирования от състава на Сухопътните войски в редица международни учения, съвместни подготовки и курсове за преподготовка на личния състав както в чужбина, така и на територията на страната. За осъществяване на тези мероприятия са планирани финансови средства по програма на Съвместното командване на силите, които ще осигурят участието ни в тези мероприятия.

-          Предвижда ли се увеличение на заплатите?

-          Предполагам, че въпросът с увеличение на заплатите ще зависи от финансовото състояние на държавата. Към момента нямам конкретна информация.

-          Вие сте офицер с богат опит, вероятно помните много случки и преживявания. Кой е споменът, който се е запечатал най-ярко в съзнанието Ви и няма никога да забравите? Разкажете го с няколко изречения.

-          Имам много такива спомени. Един от тях е за лятото на 1987 г. Тогава бях командир на рота в дивизионния разузнавателен батальон в с. Звездец. Щабът на 16-а мотострелкова дивизия ръководеше тактико-специално учение с батальона. В рамките на седем денонощия изпълнявахме различни задачи. В края на учението получих задача за разузнаване на особено важен обект – позиции на ракетен дивизион. Реших да обединя два взвода и под мое командване да изпълня задачата. Трябваше да се изнесем пешком около 8 км през нощта в Странджа планина. Тогава ми се случи да заспя, ходейки, и ако старшина-школник Иван Златинов не беше ме хванал за рамото, щях да се бухна в едно дере, обрасло с къпини. И това се случи не само на мен. Бяхме много уморени.

-          Кой командир от родната пехота, изтъкнат български деец и военачалник, е ваш любимец, ако имате такъв, от когото се възхищавате и на когото се стремите да подражавате?

-          В историята на Сухопътните войски има плеяда пълководци, които са пример за всички нас. Аз съм се учил от моите командири и винаги съм се стремял да съчетавам командирската взискателност с човешкото отношение към подчинените. Дали съм успял – ще кажат други.

-          Какви са пожеланията ви към воините от Сухопътни войски за празника?

-          В навечерието на нашия празник искам да изкажа моята благодарност за положения труд на войниците, сержантите, офицерите и цивилните служители от Сухопътни войски. Искам да пожелая на всички да бъдат здрави, да бъдат задружни, да се гордеят, че са част от славната българска пехота и да вярват, че най-доброто за Сухопътни войски предстои. Честит празник!