Министърът на отбраната Аню Ангелов ще участва в празника на НВУ "Васил Левски"

25.11.2010 г. Министърът на отбраната Аню Ангелов ще участва в празника на НВУ "Васил Левски"

Военният университет отбелязва 132 години от създаването си

Светослав Стефанов

Министърът на отбраната Аню Ангелов ще вземе участие в празника на НВУ "Васил Левски” на 26 ноември, петък във Велико Търново. Военният университет ще отбележи и 132 години от създаването си. На 26 ноември 1878 г. официално е открито и осветено военното училище в София и днес тази дата е официален празник на университета.

Тържеството ще започне с военна церемония на Ритуалния плац на НВУ. По-късно честването ще продължи в салона на Дома на културата, където началникът на НВУ "В. Левски" бригаден генерал Цветан Харизанов ще произнесе слово.

В рамките на празника ще бъдат връчени дипломите на седем курсанти от Випуск 2010, обучавани по военна специализация "Разузнаване". Те получават първо офицерско звание “лейтенант” и образователно-квалификационна степен “бакалавър” по военна и гражданска специалност. Средният успех на курсантите от Випуск 2010 е отличен 5.63, като петима курсанти завършват с отличен успех и двама курсанти сd с много добър успех. Първенец на Випуск 2010 е лейт. Атанас Атанасов от В. Търново. Той завършва обучението си със среден успех от курса на обучение отличен 5.91 и от държавните изпити отличен 6.00. Всички курсанти-випускници покриват изискванията на стандарта на НАТО, за владеене на английски и сръбски език, а първенецът на випуска лейт. Атанасов е постигнал и второ ниво за владеене на немски език. Първенецът на Випуск 2010 на НВУ ще бъде награден със заповед на министъра на отбраната с бинокъл. Той ще получи от Интернешънъл Асет банк парична награда в размер на 500 лв. Началникът на НВУ бригаден генерал Цветан Харизанов ще връчи на лейт. Атанасов Знака на завършилите НВУ.

Войсковият университетски спортен клуб „Васил Левски” към НВУ ще връчи на лейт. Илия Куцаров от Випуск 2010 почетен знак за изявен спортист. Илия Куцаров е взел участие в лекоатлетически прояви по линия на Международния съвет за военен спорт, републикански и държавни военни клубни първенства, общоармейски шампионати, регионални, междувузовски и вътрешни спортни прояви. Най-големите му постижения са в три държавни военни първенства по лека атлетика, като и през трите години в отборното класиране е заемал първо място, а в индивидуалното класиране е спечелил 12 златни медала, 2 сребърни и 1 бронзов медал.

Разпределението на випускниците в поделенията на Българската армия е извършено според класирането им по специално разработена методика.

По време на тържеството дипломи ще получат 280 студенти по девет граждански специалности, успешно завършили обучението си в бакалавърска и магистърска степен, като десет от тях получават диплом с отличие. При магистрите с най-висок успех са студентите от специалност "Стопанско управление" - отличен 5.51, а сред бакалаврите със среден успех мн. добър 5.32 е специалност "Национална и регионална сигурност".

Грамота "Maxima cum laude" ще бъде връчена на 15 преподаватели от НВУ, които през последната година са получили образователно-научна степен "доктор", научна степен "доктор на науките" и са заели академични длъжности "доцент" и "професор".

В Дома на културата на НВУ ще се състои и тържествена церемония по присъждане на почетно звание "Доктор хонорис кауза" на проф. доктор Жак Мил от Кралското военно училище, Белгия. Той ще получи огърлица и грамота за дългогодишното му академично сътрудничество с НВУ и за приноса му в развитието на военната и приложната психология. След връчване на почетното звание проф. Мил ще изнесе публична академична лекция на тема "Личностният профил на офицера – основа за самопознанието на лидера".

В първи корпус на военния университет министърът на отбраната Аню Ангелов и изп. директор на "Аркус" АД инж. Банко Банков ще открият Кабинет за изучаване на стрелково оръжие и бойни припаси. Залата е ремонтирана и оборудвана изцяло е дарение от "Аркус" АД - Лясковец.