Артилерийските формирования на Сухопътните войски изпълняват успешно своите задачи

10.03.2021 г. Артилерийските формирования на Сухопътните войски изпълняват успешно своите задачи

 През 1992 г. 11 март е определен за професионален празник на ракетните войски и артилерията на Българската армия.           На 11 март 1913 г. е началото на артилерийската подготовка на атаката на крепостта Одрин по време на Балканската война. По този повод разговаряме с командира на Сухопътни войски генерал-майор Михаил Попов.

Спирдон Спирдонов

-          Г-н генерал-майор, като командир на Сухопътни войски как определяте ролята на българската артилерия за превземането на Одринската крепост?

-          На 11 март 1913 г. е началото на артилерийската подготовка на атаката на крепостта Одрин по време на Балканската война. Със започването на атаката българската артилерия осъществява масирано съсредоточаване на огъня в направлението на главния удар, в резултат на което противникът губи 60 процента от силите си. Ето защо считам, че чрез изпълнението на новите за тогавашното време методи за артилерийска поддръжка, като заградителния огън и огневия валяк, се полагат основите на съвременното използване на артилерията.

-          Как артилерийските формирования в Сухопътни войски изпълниха поставените им задачи през 2020 г.?

-          Артилерийските формирования на Сухопътните войски изпълниха успешно своите задачи. Тяхната подготовка беше насочена към усъвършенстване способностите за координиране на артилерийската поддръжка с действията на общовойсковите формирования. През изминалата година бяха проведени полеви лагер и командно-щабно учение с 4-ти артилерийски полк и серия от тактически учения с батарея и дивизион, по време на които бяха успешно изпълнени поставените задачи.

-          В последните години най-много места за прием на курсанти в НВУ „Васил Левски“ има за специализация „Полева артилерия“. Това предполага ли, че в артилерийските формирования има недостиг от офицерски състав? И ако е така, кои са причините?

-          Основния способ за попълване на Сухопътните войски с офицери е от випускниците на НВУ „Васил Левски“. В тази връзка всяка година изготвяме заявка за необходимостта от попълване с младши офицери по специализации и форми на обучение. Съпоставяйки цифрите на заявените потребности от офицери – артилеристи с броя на приетите за обучение курсанти се вижда, че през последните пет години, във всяка от годините, потребността е 5 до 6 пъти по – голяма от броя на постъпилите за обучение по тази специализация. Т.е. налице е едно системно непопълване с офицери от специализация „Полева артилерия“. Това дава отговор на Вашия въпрос, а именно че един недостиг, съществуващ повече от 5 години, няма как да бъде попълнен, когато всяка година е налице подобно съотношение. А що се отнася до причините за това, защо са малко кандидатите за обучение в специализация „Полева артилерия“, най-логична ми изглежда сведената до миниум възможност за избор на място на работа след завършване на обучението. Това е така, защото най-големите артилерийски формирования в Сухопътните войски са дислоцирани само в три гарнизона Асеновград, Казанлък и Ямбол. За съжаление не мога да кажа, че офицерската професия е конкурентна на пазара на труда. За да бъде конкурентна тя трябва да бъде атрактивна и интересна, а за да бъде такава предвид ограниченията за военнослужещите тя трябва да е прилично обезпечена. За да се издигне имиджа на военнослужещия, освен възнаграждението и социалните придобивки е необходимо да се намерят нови гъвкави подходи, адекватни на реалностите.

-          Има ли интерес на конкурсите за прием на войници  за служба в артилерията?

-          Може да се каже, че има интерес, но той не е еднакъв за различните гарнизони, както не е еднакъв дори за два последователни конкурса. През 2020 г. в Сухопътните войски проведохме два конкурса за войници през месеците юли и ноември, а през месец февруари 2021 г. - първият за настоящата година. Данните от тези конкурси показват, че за гарнизон Асеновград броят на кандидатите за едно място е над средното ниво за Сухопътни войски, поради което успяхме да обявим и попълним допълнителни длъжности за конкурсите в 4-ти артилерийски полк. По отношение на конкурсите в артилерийските формирования в другите два гарнизона, интересът на кандидатите е около и под средното ниво, с изключение на конкурса, проведен през месец ноември 2020 г., когато броят на кандидатите няколкократно надхвърляше първоначално обявените места, което ни позволи да обявим допълнителни длъжности, повечето от които бяха попълнени както в Ямбол, така и в Казанлък. Всъщност на този конкурс интересът беше голям не само за артилерийските формирования, а за всички, които провеждаха конкурс тогава - близо 5 кандидати средно се бореха за едно място от първоначално обявените, а над средния показател за Сухопътните войски беше отчетен при формированията, провеждащи конкурс, дислоцирани в гарнизоните – Плевен, Сливен, Пловдив и Горна Оряховица. Може би една от причините за този засилен интерес е фактът, че това беше първият за Сухопътните войски конкурс, който бе обявен и проведен след законовите промени, с които бе повишена възрастта за приемане на военна служба на войниците от 28 на 40 години.

-          Какво е мястото на артилерията във визията за развитие на Сухопътни войски?

-          Развитието на Сухопътни войски е свързано със развитието на отбранителните способности на Въоръжените сили. Към момента е приета от Народното събрание „Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032 г.“  и предстои приемане от Министерски съвет на „План за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г.“ , в които не се предвижда промяна в артилерийските формирования. Сухопътните войски разполагат с обособено чисто артилерийско формирование - полк в Асеновград, както и със самоходни дивизиони, минохвъргачни батареи и противотанкови средства  към механизираните формирования, на които предстои модернизация и превъоръжаване.

-          В какви направления се развива модернизацията на българската артилерия?

-          Съгласно целите за способности, модернизацията на артилерията се изпълнява с приоритет върху декларираните формирования. В тази връзка са планирани за изпълнение следните проекти:

* Проект „Развитие на способностите на артилерийското инструментално разузнаване за водене на контрабатарейна борба“, който е в най-напреднала фаза.  Чрез него ще бъдат придобити  различни типове радари и звукометрична станция за определяне на местоположението на целите. 

* В средносрочен план е Проект „Развитие на способностите за артилерийска поддръжка, чрез придобиване на 155 мм самоходни гаубици“. С този проект трябва да осигурим съвременни самоходни артилерийски гаубици и допълнително оборудване за един артилерийски дивизион.

*В дългосрочен план имаме намерение да придобием ракетни системи за залпов огън.

- Какво ще пожелаете на мъжете и жените, които служат в артилерията?

-  В този празничен ден искам да пожелая на всички, които са служили и служат в артилерийските ни формирования да пазят постиженията на поколенията преди тях, да работят все така упорито и всеотдайно за решаване на възникналите предизвикателства и най-важното – да са здрави, енергични и успешни във всички предстоящи начинания.