Морско училище и БТА подписаха договор за сътрудничество

28.03.2021 г. Морско училище и БТА подписаха договор за сътрудничество

 Двете институции ще организират и проведат практическо обучение за преподаватели от всички факултети на Висшето училище на тема „Как да представяме науката в медиите“, с лектори от БТА. По силата на договора, Агенцията става и медиен партньор на ВВМУ по повод навършването на 140 години от създаването на флотската ни Алма матер.

Otbrana.com

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ подписа споразумение за сътрудничество с Българска телеграфна агенция. С подписването на документа Морско училище и БТА обединяват усилията за развитие, насърчаване и популяризация на научната, спортната, културната и други дейности и инициативи. Страните се споразумяха и да си оказват подкрепа и съдействие при организиране, провеждане, кандидатстване и участие в различни проекти, поръчки и програми, съобщават от ВВМУ.

Двете институции ще организират и проведат практическо обучение за преподаватели от всички факултети на Висшето училище на тема „Как да представяме науката в медиите“, с лектори от БТА. По силата на договора, Агенцията става и медиен партньор на ВВМУ по повод навършването на 140 години от създаването на флотската ни Алма матер.

За подписването в Морско училище пристигна генералният директор на БТА г-н Кирил Вълчев. Той бе посрещнат от началника на ВВМУ флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, който представи дейността, целите и мисията на Училището. Бе направен и показ на материално-техническата база.